YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Odkazy > Odkaz Dana Evehema ľudstvu > Odkaz Dana Evehema ľudstvu 5/6

Odkaz Dana Evehema ľudstvu 5/6

Táto krajina, ktorú ľudia volajú Krajina slobody, oslavuje mnoho dní pripomínajúc celému svetu tieto skutočnosti. Avšak počas viac než 200 rokov skutoční Američania nezažili jediný deň slobody. Zažívame posledné útoky. Naši ľudia teraz strácajú jedinú vec, ktorá dáva život a zmysel života - naše rituálne územie, ktoré nám bolo odňaté. Hotevilla je poslednou neporušenou tradičnou svätyňou pôvodných Američanov zasvätenou Stvoriteľovi. Ako hovoria proroctvá, táto svätyňa musí udržiavať svoje cesty otvorené. Táto osada je pre Hopiov duchovným vírom, ktorý má viesť mnohých prebudených pôvodných Američanov a ostatných s úprimnými srdciami domov k ich vlastnej jedinečnej kultúre. Hotevilla založili poslední žijúci duchovní Staršinovia, aby spravovali mier a rovnováhu na tomto kontinente od cípu Južnej Ameriky až po Aljašku. Mnohí naši priatelia hovoria, že Hotevilla je posvätná svätyňa, národný a svetový poklad a že musí byť zachovaná. Potrebujeme vašu pomoc.

Kde je tá sloboda, za ktorú všetci bojujete a obetujete svoje deti? Sú to iba Indiáni, ktorí stratili, alebo sú to všetci Američania, ktorí stratili to jediné, čo ste sem pôvodne prišli hľadať? Nemáme nič zo slobody tlače, lebo do tlače sa dostane iba to, čo vláda potrebuje, aby tomu ľudia verili, a nie to, čo sa naozaj stalo. Nemáme slobodu prejavu, lebo sme prenasledovaní našimi vlastnými ľuďmi za to, že hovoríme o našej viere.

Stojíme teraz na posledných stupienkoch a sú tu sily, ktoré sa nám snažia vziať aj zbytok našej vlasti. Stále sa nám upiera veľa vecí vrátane práva byť Hopi a viesť svoj život v súlade s našou vierou. Vodcovia Hopiov varovali vodcov v Bielom Dome i vodcov v Sklenenom Dome, ale oni nepočúvajú. Ako hovoria naši proroctvá, záleží teraz na ľuďoch s dobrým čistým srdcom, ktorí sa nebudú báť pomôcť nám naplniť náš osud v mieri pre tento svet. Stojíme na križovatke ciest. Vydáme sa za večným životom alebo do totálnej skazy? Veríme, že duchovná sila modlitieb je taká silná, že rozhodne o živote na zemi.

Toľko ľudí prišlo do krajiny Hopiov, aby sa s nami stretlo. Niektorých z vás sme stretli vo vašich krajinách. Mnohokrát sa ľudia pýtali, ako nám môžu pomôcť. Teraz dúfam a modlím sa, aby vaša pomoc prišla. Ak máte možnosť šíriť pravdu v novinách, rádiu, knihách, na stretnutiach s mocnými ľuďmi, povedzte pravdu! Povedzte im, čo o pravde viete. Povedzte im, čo ste tu videli, čo sme vám rozprávali, čo ste videli na vlastné oči. Takto, aj keď neuspejeme, nech je známe, že sme sa snažili až do konca držať sa cesty mieru, ako nám prikázal Veľký Duch. Ak sa vám to naozaj podarí, všetci si uvedomíme naše minulé chyby a vrátime sa na správnu cestu - žiť v harmónii ako bratia a sestry - a budeme sa deliť o našu matku zem so všetkými živými bytosťami. Môžeme tak vytvoriť nový svet. Nový svet, ktorý povedie Veľký Duch a naša matka nám poskytne premnoho šťastia pre všetkých.


 

1  2  3  4  5  6

Follow us on Facebook