YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Odkazy > Konferencia "Náreky Zeme"

Konferencia "Náreky Zeme"

Valné zhromaždenie, OSN
22. November 1993
Martin Gashweseoma

Hopi Caretaker of the Sovereign Hopi Nation
Box 753
Hotevilla, AZ 86030

Prišli sme od Zvrchovaného národa Hopiov, aby sme sa zúčastnili konferencie "NÁREKY ZEME" pri OSN. Sme hrdí, že ste nám otvorili dvere. Volám sa Martin Gashweseoma. My, Hopiovia, sme sem prišli, aby sme predniesli naše posolstvo, ktoré je o tom, ako sme sem po prvýkrát prišli z predošlého sveta. Učenie Hopiov káže viesť dobrý život a my sa o túto zem a život staráme cestou našich obradov a meditácií. Ešte stále máme kamenné dosky, ktoré nám dala Pavúčia žena. Je to naše právo a povinnosť voči tomuto svetu. Dostali sme to s návodom ako viesť život a s ráznymi pokynmi a vážnymi varovaniami. Bol to dobrý život. Keď dažde prinášali dosť vlahy, aby naša úroda stačila pre všetky živé bytosti, vrátane mravcov, zvierat, vtákov, rastliny a ľudské bytosti.

Prv, než sme opustili predošlý svet, vyšli sme sem hore a prosili o dovolenie Veľkého Ducha, Massau'u, či tu s ním môžeme žiť, lebo ten svet dole pod nami sa zrútil. Povedal ľuďom:"Záleží len na Vás, či chcete žiť a úplne rešpektovať môj spôsob života." Súhlasili sme a prišli sem, do tohoto nového sveta. Toto je svet, v ktorom sa Veľký Duch po prvýkrát zjavil všetkým ľuďom a dal im pokyny a pravidlá, ktorými sa mali riadiť. Potom pred nich Pavúčia žena položila klasy kukurice rôznej farby, z ktorých si mali vybrať tie pre svoje živobytie a existenciu. Tí najlakomejší sa ponáhľali, aby si uchmatli čo najväčší klas. Ale Hopiovia, ktorí boli najskromnejší, počkali, kým si aj posledný vybral a sami si zobrali ten najmenší klas. Pavúčia žena potom dala všetkým pokyny. Každej skupine ľudí tiež dala jazyk a meno a povedala im, aby sa rozišli do všetkých kútov kontinentu a označili svoje územia vlastnými odtlačkami nôh a kmeňovými znakmi. Tí, ktorí prví nájdu Veľkého Ducha, budú vodcami tých, čo prídu neskôr. A tak putovali po celej Zemi.

Predtým, než dorazili putujúci ľudia na miesto, kde žil Veľký Duch Massau'u, chodieval on na prechádzky blízko svojho domu. Keď sa raz vracal domov, niesol si fialové kvety. Postrácal ich vedľa cesty. Keď zistil, že ich stratil, išiel naspäť hľadať ich. Ale kvety už našla Žena Ropucha. Veľký Duch sa jej opýtal, či mu ich vráti, ale Žena Ropucha odmietla. Naopak, povedala mu, raz sa stane, že aj on bude potrebovať pomoc. A to vtedy, keď budú mať Hopiovia ťažkosti a vtedy im prídu pomôcť ľudia v železných helmách.

Boli to Hopiovia, kto našiel Veľkého Ducha ako prví. Keď ho stretli, opýtali sa ho, kde býva. Povedal im, že býva v Oraibi. Nepovedal im však celý názov, čo bolo Sip Oraibi, čo znamená miesto, kde bola zem stvorená pevne. Opýtali sa Veľkého Ducha Massau'u, či by mohol byť ich veľkým vodcom. Ale Veľký Duch Massau'u videl, že ešte stále majú sebecké túžbya mnoho hriešnych úmyslov. Nechcel byť ich veľkým vodcom, kým nenaplnia všetky svoje túžby. Až potom bude ich prvým vodcom a zároveň posledným.

Veľký Duch Massau'u nechal prvú skupinu, či kmeň, ktorý ho našiel, pri sebe a dovolil im, aby sa usadili. Potom každá ďalšia skupina ľudí, ktorá sa prišla usadiť po svojom putovaní do Oraibi sa smela usadiť podľa toho, akú mali povahu a ako putovali, keď hľadali Veľkého Ducha Massau'u. Tí, ktorí boli pyšní a povýšeneckí, boli poslaní na východ. Tí skromní a s úprimným srdcom smeli ostať a dodržiavať obrady správnym spôsobom, aby privolali dážď pre rastliny a všetky živé bytosti. Keď sa usadili, povedali ľudia, ktorí prišli ako prví z podzemia, ľuďom v Oraibi o všetkom, čo sa stane. A tieto vysvetlenia alebo proroctvá, ako ich tiež nazývame, boli neustále odovzdávané z generácie na generáciu odvtedy až dodnes.

Ľudia počuli o inej rase ľudí, ktorí prídu do tejto zeme a budú tvrdiť, že je to ich zem. Bolo nám povedané, že nemáme prijať nič, čo nám ponúknu, že to bude pre nás veľké pokušenie a bude ťažké odolať. Budú múdri a vynájdu mnoho vecí. Teraz sme pochopili, že sú to ľudia so svetlou kožou - Bahanas. Počuli sme o niečom, čo príde, bude ťahané zvieratami (vozy alebo povozy). A niečo, čo sa bude pohybovať veľmi rýchlo (automobily a iné motorové vozidlá). Počuli sme, že krajina bude popretínaná dlhými cestami a plotmi a o cestách, ktoré budú budované na nebesiach. A že ženy sa budú obliekať ako muži. A že tajomstvo žien zakryté odevom už nebude tajomstvom, ale bude odhalené a vystavované...

Keď sa toto stane, všetci svetoví vodcovia a všetci ľudia budú skazení a nikto nebude vedieť, kde nájsť spôsob, ako túto skazu napraviť. Keď sa toto všetko stane, bude to znamenať, že sme blízko konca. Vtedy začnú vojny ako silné vetry a budú sa šíriť z krajiny do krajiny a prinesú tomuto svetu Očistenie alebo Zánik. Čím viac sa odkláňame od pokynov Veľkého Ducha Massau'u, tým viac znakov vidíme v podobe zemetrasení, potôp, ducha, požiarov, tornád a toho, ako Príroda pripravuje svoju odplatu. Všetko z toho sa udeje súčasne s vojnami a skazou, Vidíme to už dnes aké zlé sú deti, zabíjajú sa navzájom i vlastných rodičov. Nemajú v sebe úctu. Sme všetci skazení.

Ak sa táto očista neuskutoční, potom sa svet štyrikrát prevráti a ostanú tu iba mravce, aby začali nový život. Kým prišli ľudia na tento svet, boli chorí, presne ako dnes. Sme chorí zo všetkej tej skazenosti. Teraz hľadáme spôsob, ako vyriešiť našu súčasnú situáciu. Toto je posledný svet, už nemáme kam ísť. Ak zničíme tento - najvyšší - ktorý je ako raj, nedostaneme už ďalšiu šancu. Zvážme všetko zodpovedne, aby sa svet nezničil, aby sme mohli žiť ďalej a zachrániť túto zem a život pre generácie, ktoré prídu.


Follow us on Facebook