YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Odkazy > Odkaz Dana Evehema ľudstvu

Odkaz Dana Evehema ľudstvu

Som veľmi šťastný, že som dostal čas, aby som vám odovzdal odkaz. Oslavujeme čas v našich dejinách, ktoré sú plné radosti i smútku. Som veľmi šťastný, že mám tú príležitosť podeliť sa s vami o tieto pocity, lebo o vás vieme veľa a máme rovnaké problémy.

My Hopiovia veríme, že ľudská rasa prešla od počiatku tromi rôznymi svetmi a životnými cestami. Na konci každého predchádzajúceho sveta bol ľudský život očistený alebo potrestaný Veľkým Duchom "Massau'u" väčšinou za skazenosť, lakomosť a za odklon od učenia Veľkého Ducha. Poslednou veľkou katastrofou bola potopa, ktorá zničila všetko okrem niekoľkých poctivých, ktorí prosili a dostali od Veľkého Ducha povolenie žiť s ním na tejto zemi. Veľký Duch povedal:"Záleží na vás, či chcete žiť ako ja - v chudobe, pokore a jednoducho. Je to ťažké, ale ak súhlasíte, a budete žiť podľa môjho učenia a pokynov, ak nikdy nestratíte vieru v život, ktorý vám dám, môžete prísť a žiť so mnou." Hopiovia a všetci, ktorí boli zachránení pred veľkou potopou, uzavreli vtedy s Veľkým Duchom posvätnú zmluvu. My, Hopiovia, sme zložili prísahu, že sa od neho nikdy neodvrátime. Pre nás sa zákony Stvoriteľa nikdy nezmenili, ani nezrútili.

Veľký Duch je pre Hopiov všetkým najsilnejším. Prvým ľuďom sa zjavil ako človek a na začiatku s nimi rozprával o stvorení sveta. Učil nás, ako žiť, ako konať obrady, kam ísť a akú potravu pripravovať, dal nám semená, aby sme ich siali a zbierali úrodu. Dal nám aj sadu posvätných dosiek do ktorých On vdýchol všetko učenie, aby ochránil svoju zem a život. Na týchto Doskách sú pokyny a proroctvá i varovania. Tak bolo urobené za pomoci Pavúčej ženy a jej dvoch vnukov. Boli múdrymi a silnými pomocníkmi Veľkého Ducha.

Prv, než sa Veľký Duch ukryl, On a Pavúčia žena položili pred vodcov rôznych skupín ľudí mnoho zŕn rôznych veľkostí a farieb, aby si vybrali svoju potravu na tomto svete. Hopiovia boli poslední, ktorí si mali vybrať zrno a svoju potravu na tomto svete. Hopi si vybral najmenší klas. Massau'u povedal: "Ukázal si mi, že si múdry a skromný, preto sa budeš volať Hopi (človek mieru), tvojou úlohou bude strážiť celú zem a život, ochraňovať a udržiavať vieru vo Mňa, až kým sa nevrátim na konci dní, lebo Ja som Počiatok i Koniec.


 

2  3  4  5  6 

Submenu

Follow us on Facebook