YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Odkazy > Odkaz Staršinov kmeňa Hopi

Odkaz Staršinov kmeňa Hopi

Konkrétne udalosti dokazujú, že naše proroctvá sa napĺňajú. Uvážte hlad. Väčšina ľudí dnes nakupuje potraviny v supermarketoch. Naši Staršinovia predpovedali, že to príde. Ak by nastalo skutočné sucho, tieto obchody by ostali prázdne. Nemôžeme byť od nich závislí. Pokiaľ budeme pestovať svoju poživeň a ukladať si ju, dokážeme prežiť aj ťažké časy. Nesmieme nikdy zabudnúť modliť sa za dážď. Massau'u nám zberil túto zem. Musíme nasledovať jeho príklad a žiť iba z priesad a semien.

Zem nám dá všetko, čo potrebujeme. Massau'u vedel o našej túžbe po blahobyte a moci. Preto nám povedal:"Ak nezabudnete žiť podľa mojich zákonov, dosiahnete cieľ života Hopiov. Starajte sa o zem a ona sa postará o vás. Potom dôjdete na konci vašej cesty až ku mne. Potom vás povediem. Lebo ja som Prvý a budem aj Posledný." A keď to povedal vložil celé ľudstvo medzi seba i do seba.

Máme petroglyf s životnou cestou Hopiov. Hovorí, že sme prišli z podzemia. Massau'u nám zveril zem, v ktorej sme počas nášho putovania zapúšťali naše duchovné korene. Ostali dve cesty, z ktorých sme si mohli vybrať. Postavy nad nami predstavujú materiálne hodnoty.

Ich cesta končí náhle v chaose a zdesení. Ale na ceste pod tým stojí ohnutá postava, čo znamená radosť v starobe, alebo dlhý šťastný život. Ak sa necháme viesť sebeckými pohnútkami, stratíme zem a život a zároveň už nebudeme Hopiovia. Tri kruhy na spodnej ceste znamenajú tri otrasy sveta, ktoré budú svet očisťovať. Iba ľudia, ktorí budú žiť podľa týchto zákonov, budú odmenení a prejdú cez tieto očistce.


Follow us on Facebook