YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Odkazy > Hopiovia - strážcovia krajiny

Hopi Traditional Speaks Out on Peabody Mining Company Voices From Our Ancestors and Our Great Creator

Prvý posol, ktorý stretol Veľkého ducha na tomto svete, bol mockingbird, ktorý ho našiel na pravé poludnie na poli sekať kukuricu. A odvtedy prví ľudia, ktorí vstúpili na túto zem, žili z potravy, ktorú im ponúkol Veľký Duch a žili podľa jeho zákonov.

Vystríhal ich, aby nikdy nezanechali vzory, ktoré pred nich položil On, lebo porušia krásnu rovnováhu medzi prírodou a človekom a vystavia sa záhube. Ak nadíde čas, keď si už nikto nebude pamätať ako udržať túto krehkú rovnováhu, celé ľudstvo bude na hranici samozničenia. Preto až doteraz tak lipli na týchto vzoroch aj napriek nesmiernemu úsiliu prinútiť ich, aby sa prispôsobili vzorom, ktoré určili zákony vytvorené človekom.

Varoval ich, aby nikdy pri svojom úsilí nepoužili násilie, lebo by to prinieslo im samým iba viac násilia. Preto jednoducho žijú ďalej svoj život a sú príkladom Cesty mieru. Ponúkajú svojim utláčateľom upozornenia jednoznačnosti ich skutkov v nádeji, že aj oni uvidia prednosti obnovenia medzi nebom a zemou: zmier so zdrojmi života.

Iba toho, kto počúva to môže primäť k tomu, aby pochopil, že ich ponuka sa dotýka každého zodpovedného, legislatívcov i ľudí, ktorí ich volia a platia, korporácie a obyvateľov Spojených štátov. Dnes už dokonca aj naši vedci opakujú dávne varovania, že rovnováha nášho žitia je veľmi rozvrátená. Ale vidíme, že aj kongres si niektoré z varovaní začína všímať. Vyhliadky začínajú byť vzrušujúce.

Záujem je vysoký a niet pochybností, pokiaľ ide o našu voľbu. Ako hovoria ich poslovia:"Všetci - aj naši vodcovia - sa musíme polepšiť, kým je ešte čas." Ak zlyháme v pokojnom urovnaní neprávostí voči človeku a prírode, ktoré priniesli nové technológie a vláda, rovnováha sa dostaví nasilu v podobe vojny alebo katastrofy. Celá Zem sa očistí.

Tí, ktorí nasledovali Veľkého Ducha poznali sled udalostí už pradávno. Znaky sú jednoznačné a môžu ich pozorovať vedci, kongresmani, ale aj malé deti.

Ale dnes veľmi drahé a deprimujúce policajné zariadenia používané na sledovanie života týchto ľudí sa stávajú väčšou samozrejmosťou ako kedykoľvek predtým. Vyvíjajú sa všemožné snahy o vymazanie autority skutočných vodcov a na ochranu tých, ktorí žnú obrovský finančný profit z toho, že nehorázne poškodzujú zem a jej strážcov. Mnohé z toho sa deje pod rúškom firemných tajomstiev, politickej dvojtvárnosti a všeobecného mlčania. Prví ľudia ostávajú nevypočutí.

Ak nedokážeme odkryť toto rúško a postaviť sa faktom tvárou v tvár, vieme aké budú následky. Ale viac než toto vieme, že niet dôvodu, pre ktorý by sme mali odmietnuť dlhý, šťastný, plodný život, ktorý Veľký Duch sľúbil všetkým, ktorí chcú žiť podľa jeho učenia. Chceme, aby ich posolstvá boli vypočuté všade tam, kde je to najviac potrebné.

Pomôžete rozširovať to po svete? Pridáte svoje úsilie alebo prostriedky pre šírenie týchto posolstiev?


Follow us on Facebook