YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Odkazy > Vznik a poslanie Techqua Ikachi

Vznik a poslanie Techqua Ikachi

"Vznik a poslanie Výboru" pre
Pôvodné územie a život Indiánov

"Kmeň za kmeňom a národ za národom ako vlny na mori. To je jediný poriadok prírody, a preto je ľútosť zbytočná. Čas vášho zániku môže byť vzdialený, ale určite príde, lebo ani Biely Muž, ktorého Boh s ním išiel a hovoril ako priateľ s priateľom, nemôže byť výnimkou v spoločnom osude. Preto musíme byť všetci bratia. Uvidíme."

- Náčelník Seattle - 1855

 

Výbor pre Pôvodné územia a život Indiánov začal existovať ako odpoveď na obavy a problémy, ktoré vyjadrovali pôvodní náčelníci, hovorcovia a medicinmani zastupujúci kmene a skupiny Indiánov z mnohých oblastí tohoto kontinentu. Začalo to na jar 1967 v Los Angeles Konferenciou o dejinách, viere a životnej filozofii pôvodných amerických Indiánov. Bolo to asi po prvýkrát, čo sa zišla taká veľká skupina "neindiánov" nie kvôli tomu, aby sledovala indiánske rituály alebo šou, nie preto aby predali svoje nápady Indiánom, ale jednoducho preto, aby počuli, čo chcú prví obyvatelia a ochrancovia tejto krajiny povedať.

Jeden za druhým rozprávali hovorcovia Indiánov, ako pevne sa držali zmluvy s Veľkým Duchom stojac ako strážcovia zeme a života, ktorý dostali na Počiatku. A hoci hovorili v rôznych obrazoch a opisovali veľmi rôznorodé problémy, hovorili jednoducho o tom najdôležitejšom.

Tým najdôležitejším bolo PREŽITIE.

Hoci bolo jasné, že nehovoria iba o fyzickom prežití jednotlivcov, ktorých zvykli nazývať Indiánmi. Pre nich je prežitie neoddeliteľné od životného učenia, ktoré existovalo v minulosti a existuje dodnes vyjadrené vo vzájomných vzťahoch jedného k druhému, k všetkým silám prírody a k Veľkému Duchovi.

Ako títo vodcovia rozprávali a my sme si začali uvedomovať vážnosť a hĺbku ich obáv, pochopili sme, že nehovorili iba sami pre seba, oni vyzývali sami seba proti kríze, ktorá ohrozovala naše prežitie rovnako ako ich. Žijeme v krajine vybudovanej v mene slobody vyznania, ale ničili sme vieru jej prvých obyvateľov, obyčajne v mene viery.

Žijeme v krajine, ktorú založili šetrní ľudia, ktorí však mrhali jej najlepšími zdrojmi, pôdou a vodou, lesmi a minerálmi, ľuďmi a ich talentom.

Žiaden národ asi nikdy toľko nehovoril o náboženskej slobode. V žiadnej krajine nikdy nebolo toľko a takých masívnych hnutí za ochranu prírodných zdrojov. Žiadna krajina sa nikdy nezasadzovala tak silne za práva jednotlivca. Ale dnes, v čase vojen a sklamania sa miliónom Američanov zdá, že mnohé z našich cieľov boli nedosiahnuteľné a vystatovačnosť našich deklarácií bola iba bezobsažným táraním.

Preto nebolo prekvapením, že mnohí z nás na Konferencii začali byť vnímavejší k tomu, čo indiánski hostia chceli povedať, lebo žiaden človek v Amerike nemal také blízke a trpké skúsenosti a americkými omylmi, ako americkí Indiáni. A žiadna skupina nepozná celkový rozsah škôd, ktoré boli spôsobené Indiánom a celej Amerike lepšie, ako pôvodní Indiáni.

Zakladatelia našej krajiny napísali zákony a princípy, ktorými mala byť spravovaná táto krajina a čiernym na bielom predložili sľub všetkým Američanom a celému ľudstvu. Rodení Indiáni naopak, nič nenapísali, namiesto toho celé storočia, deň čo deň, žili s pevnou víziou svojej životnej cesty vytýčenej Veľkým Duchom a šírili ju ďalej ústnym podaním a posvätnými rituálmi. Ale základy života indiánov neboli zdeformované, ani zabudnuté, zatiaľ čo my, ktorí sme si všetko zapisovali, sme pochopili, že mnohé z našich princípov a sľubov, ktoré sme dali, sú dnes iba prázdnym rečnením.

Rodení indiáni sú pokojní ľudia, predstavujú vzor. Sú doma na zemi pod holým nebom, pri riekach a v lesoch. A ak treba, sú doma na púšti.

Ich posolstvo nespočíva v slovách, a preto je krehké v agresívnom prostredí miest vybudovaných na pokyn. Je nadčasové a pokojné, a preto neovládateľné nedočkavosťou, ktorú nazývame pokrok. Zdá sa, že my, nezasvätení, nikdy skutočne nepochopíme celý rozsah tohoto posolstva. Ale môžeme vidieť skromné deti a čulých starcov v tradičných osadách a závidieť takým spoločenstvám, v ktorých sa človek cíti taký pokojný.

Môžeme tiež vidieť našu vlastnú prázdnotu a cítiť okolo nás dôkazy toho, že sme tiež stratili niečo nadčasové a nekončene panenské.

Aj v spôsobe vyjadrovania Indiánov je istá inšpirácia. Ich úprimnosť vzbudzuje našu úctu voči nim a voči všetkému, čo je pre nich posvätné. A za ten čas, čo pracujeme v tomto výbore, nás skúsenosť naučila, že iba ťažko uvidia Indiáni rovnakú úprimnosť v našom úsilí pochopiť ich a pomôcť.

Často ľudia, ktorí veria, že sa pokúšajú Indiánom pomôcť, sú zmätení a dokonca nahnevaní náhlou tvrdohlavosťou a nedostatkom odozvy zo strany pôvodných obyvateľov. V prípade, že sa takýto pokus stretne s odporom, títo ľudia odhalia nepriateľstvo a chuť škodiť, ktoré boli základom ich prezentovaných úmyslov.

Sme presvedčení, že komunikáciou možno sklony k falošnej ľahostajnosti potlačiť. Základom takejto komunikácie je uznanie integrity pôvodných indiánov spolu s nekompromisným pohľadom do našej vlastnej integrity. Ak sa zhodneme na tomto, musíme uznať, že naši indiánski priatelia - zďaleka nie tvrdohlaví a nerealistickí - majú jasnú predstavu o svojich potrebách a veľmi zrozumiteľne nás žiadajú, aby sme im pomohli spod útlaku lakomého a slepého paternalizmu, ktorý ich dnes ohrozuje definitívnym zničením.

Nepokúšame sa predísť neodvratnému zániku niektorých prežitých zvykov, ale podporiť obnovu tých, ktoré sú základom celej podstaty života založených na živom poznaní viac, než na železných zákonoch vyprodukovaných človekom.

Nech nikto nedúfa, že vráti minulosť. Ako povedal Náčelník Seattle:"Návrat je zbytočný." Musíme však zastaviť súčasnú deštrukciu, ktorá v našom mene pokračuje.

Podobne nemôžeme zastaviť zbrane minulej generácie, ktoré boli použité na zastrašenie detí Indiánov školách, v ktorých im srdce hovorilo, že tam nepatria. Ale môžeme pracovať na tom, aby sme vyniesli na svetlo nesmierne úsilie definitívne uprieť Indiánom ich životné učenie a právo spravovať zem, od ktorej závisí ich život.

Odkedy vznikol tento výbor ako odpoveď na výzvy pôvodných Indiánov, pokúšame sa pochopiť ich potreby tak, ako ich vnímajú oni. Pohnútky, na základe ktorých konáme, musia byť ich pohnútkami, pretože oni ich spoločne formulovali.

Je však dôležité, že musia byť jednotní, ak máme byť v našom úsilí pomôcť im úspešní. Preto naším prvoradým východiskom musí byť komunikácia v rámci tradícií, podporovaná tak, aby ich živelné hnutie dosiahlo jednotu a ďalej mohutnelo.

Pre tých Indiánov, ktorí ešte stále vlastnia svoju pôvodnú pôdu je najdôležitejšou témou ich suverenita, ktorá je základom ich ekonomického a sociálneho blahobytu. Suverenita pre nich znamená právo používať, čo im patrí akýmkoľvek spôsobom, ktorý im vyhovuje, bez akýchkoľvek (aj právnych) zásahov, ktoré nemajú pochopenie pre výnimočnú posvätnosť tohoto územia v živote tých, ktorým bolo zverené.

Všetci Indiáni, vrátane tých, ktorí už nemajú pôdu, musia byť presvedčení, že majú právo rozhodnúť o sebe, či chcú žiť ako skupina spravujúca sama seba v súlade so základnými princípmi svojej viery a etiky.

Preto by sme sa my nemali snažiť o definovanie identity pôvodných Indiánov, ale naopak, mali by sme sa snažiť o vytvorenie atmosféry, v ktorej táto identita bude pokračovať a silnieť.

V záujme to je naším cieľom:

 

  • Byť informovaní, mať zdokumentované a publikované neprávosti, ktorými trpia pôvodní Indiáni dnes i v minulosti.
  • Zastaviť terajšie neprávosti, ako legislatívu, ktorá vznikla bez účasti Indiánov a odškodniť minulé škody, ako tie, ktoré boli viac než iba porušením dohôd.
  • Poskytnúť spoločnú platformu, na ktorej by mohli záujemcovia získať informácie a nájsť spôsob na efektívne vyjadrenie svojich sťažností.
  • Pomôcť udržiavať pôvodných Indiánov informovaných o aktuálnych otázkach dotýkajúcich sa ich života a ich práv na suverenitu a sebaurčenie.
  • Pomôcť pôvodným indiánom v hnutí za jednotu.
  • Pracovať na náprave skresleného obrazu o amerických Indiánoch.
  • Zastaviť konkrétne akty znesväcovania indiánskej kultúry, akými sú odkrývanie hrobov a svätýň.
  • Rozšíriť schopnosť väčšiny spoločnosti počúvať hlasy pôvodných rodených amerických Indiánov.
  • Spoznať ľudí s takými hodnotami pôvodných Indiánov, ktoré nám pomôžu riešiť naše vlastné problémy a obohatia naše životy.

Toto je citát o "pôvode a cieľoch" Výboru pre Pôvodné územie a život Indiánov. Prednesený jedným z pôvodných zakladateľov Výboru pre Pôvodné územie a život Indiánov, Washington Blvd. Los Angeles, Kalif. 1970

Sme vďační za dovolenie predniesť tieto slová, ktoré sú v každom ohľade rovnaký zmysel, ako mali v 70-tych rokoch. V blízkej budúcnosti tiež uvedieme "Techqua Ikachi" za pomoci bývalých redaktorov a vydavateľov, ktorí sú veľmi radi, že budú pokračovať v práci.

Touch the Earth Foundation je najviac vďačná Veľkému Duchovi, ktorý zjednotil zakladajúcich otcov s našimi terajšími aktivitami.

Prosíme, aby nám boli zaslané články od všetkých indiánskych národov Ameriky a pôvodných obyvateľov z celého sveta, aby sme ich príbehy mohli rozpovedať už v našom prvom čísle, dúfame okolo 21. júna 1997.

Kontaktujte nás na: http://www.timesoft.com/hopi/ alebo na 619-481-9824, odkiaľ nám to postúpia, kdekoľvek by sme boli. Želáme vám Mier svätých predkov v našom dnešnom svete.

 

Asquali,
Dep see mana
aka, katherine cheshire
zakladeteľka
touch the earth foundation


Follow us on Facebook