YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Odkazy > Odkaz Dana Evehema ľudstvu > Odkaz Dana Evehema ľudstvu 2/6

Odkaz Dana Evehema ľudstvu 2/6

Preto, keď je Hopi ustanovený do vyššej duchovnej funkcie, Zem a všetko živé je vložené do jeho rúk. Stane sa rodičom všetkého živého na Zemi. Má právo radiť a napomínať svoje deti akýmkoľvek mierumilovným spôsobom. Preto sa nikdy nemôžeme vzdať, lebo vieme, že naše posolstvo mieru sa bude týkať aj našich detí. Takto - spolu s inými duchovnými vodcami - sme zodpovední aj za osudy našich budúcich detí. Dostali sme pokyn udržiavať tento svet v rovnováhe medzi Zemou a mnohými inými vesmírnymi svetmi prostredníctvom našich modlitieb a rituálov, ktoré dodnes pokračujú.

Dvaja vnuci Pavúčej ženy dostali posvätné kamenné dosky. Títo dvaja bratia ich mali odniesť na miesta, ktoré im prikázal Veľký Duch. Starší brat sa mal ihneď vybrať na východ, za vychádzajúcim slnkom. Keď dosiahne svoj cieľ, mal hneď začať hľadať svojho mladšieho brata, ktorý ostal v krajine Veľkého Ducha. Jeho úlohou, keď sa vráti, je pomôcť mladšiemu bratovi (Hopi) nastoliť mier, bratstvo a večný život.

Hopi, mladší brat, mal pokryť celú zem a dobre ju označiť svojimi stopami a posvätnými znakmi, aby ju vyznačil pre Stvoriteľa a mier na zemi. Vytvorili sme naše rituály a svätyne, aby sme udržali svet v rovnováhe v súlade s naším prvým sľubom Stvoriteľovi. Takto pokračoval príbeh nášho putovania, až kým sme sa nestretli so Stvoriteľom v Old Oribe (miesto, ktoré utužuje) pred viac než 1000 rokmi. Bolo to pri tomto stretnutí, keď nám dal svoje proroctvá, aby sme vám ich odovzdali, keď sa priblíži skaza Štvrtého sveta a príde začiatok Piateho sveta mieru. Dal nám mnoho proroctiev, aby sme ich odovzdali vám a nadišiel čas vám ich odovzdať. Preto vieme, že teraz nadišiel ten čas na oživenie posledných varovaní a pokynov pre ľudstvo.

Povedal nám, aby sme sa natrvalo usadili tu v zemi Hopiov, kde sme sa stretli s Veľkým Duchom a čakali na Staršieho Brata, ktorý odišiel na východ, aby sa k nám opäť vrátil. Keď sa vráti priloží svoje kamenné dosky k našim, aby dokázal, že sú naši skutoční bratia. Keď sa naplní nebeská cesta zjaví sa niečo, v chápaní Hopiov, tekvica popola, ktorá keď dopadne na zem, uvarí všetko na obrovskom priestore, takže tu nič nevyrastie po veľmi dlhý čas. Povedal nám, že keď sa vodcovia vydajú cestou zla namiesto cestou Veľkého Ducha, bude veľa spôsobov, ako zničiť život, ak ľudstvo nevypočuje naše proroctvá a nevráti sa späť na jedinú cestu duchovných pokynov. Povedal nám o troch pomocníkoch, ktorých Veľký Duch poveril, aby pomohli Hopiom zaviesť na zemi život v mieri. Prídu iba ak nezmeníme svoje domovy, rituály, účesy, lebo by nás, skutočných Hopiov nemuseli spoznať. Preto sme celé tie roky čakali.


 

1  2  3  4  5  6

Follow us on Facebook