YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Tradičné hodnoty a vízie Hopiov

Tradičné hodnoty a vízie Hopiov

Hopi... je ten, koho životným poslaním je získať silu a poznanie prostredníctvom modlitieb, výchovy a skúseností; získať praktické a duchovné pochopenie života vo všeobecnosti a získať schopnosť oslovovať životné okolnosti a potreby spoločenstva z uhla pohľadu orla, starostlivo a s pokorou;

 

Hopi… je ten, kto napĺňa zmysel Kyavtsi zachovávaním najvyššieho rešpektu a podriadenia sa  morálnym princípom a etike, teda vedome nezneužívať, neodporovať alebo nemeniť prirodzený poriadok a cykly v prírode a v posvätnom učení storiteľa;

 

Hopi… je ten, kto napĺňa zmysel Sumi’nangwa a pridáva sa k aktivitám osožným pre všetkých len z vlastnej túžby dať alebo prispieť nejakou hodnotou pre osoh celého spoločenstva;

 

Hopi… je ten, kto napĺňa zmysel Nami’nangwa tým, že pomáha iným alebo poskytuje dar v čase núdze bez toho, aby ho o to niekto žiadal a bez toho, aby za to očakával odmenu;

 

Hopi… je ten, kto napĺňa zmysel Hita’nangwa tým, že má potrebu sa o niečo starať bez toho, aby ho niekto na to navádzal, žiadal alebo mu to pripomínal a bez ohľadu na to, či si toto jeho úsilie niekto všíma, ale preto, že sa tým sám mení;

 

Hopi… je ten, kto stavia záujmy spoločenstva a alebo komunity pred osobné záujmy a ciele;

 

Hopi... je ten, kto pochopil, že pre splnenie sna  nestačia iba modlitby za svoje túžby. Že je pre to potrebné odhodlanie a usilovná práca pre dosiahnutie cieľa, až kým sa tento nedosiahne;

 

Hopi… je ten, kto pochopil, že stvoriteľ poskytol všetky potrebné prostriedky pre všetky živé bytosti, aby tieto mohli žiť v zhode vrátane tých, ktoré môže človek získať pre svoj šťastný, zdravý a večný život;

 

Hopi... je ten, kto pochopil, najsilnejší pocit úspechu a naplnenia dáva účasť na fungovaní alebo aktivitách komunity a vedomie, že tým prispel k prospechu komunity a všetkých ľudí.

 

Qöyahongniwa, Songoopavi 1995


Follow us on Facebook