YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Odkazy > Príhovor rodeného Hopi

Príhovor rodeného Hopi pred Peabody Mining Company

Čo hovoria naši predkovia a náš Veľký Stvoriteľ
Anonym rodený Hopi

Som z národa Hopiov. Prišli sme sem, aby sme hovorili s Peabody Mining Company o uhlí a vode. Pôvodní obyvatelia a duchovenstvo nechcú, aby sa ťažilo. Proroctvá Hopiov hovoria, že musíme chrániť krajinu a život. Ak neochránime našu krásnu Zem, naše Nebo, našu Matku, budeme trpieť spolu s ňou. Voda v celej krajine bude otrávená a vzduch znečistený. Živé stvorenia budú hynúť kvôli jedom, ktoré produkuje priemysel.

Aj Peabody vyčerpáva zásoby našej vody. To robí Peabody po celej arizonskej krajine.

My Hopiovia, sme zvrchovaný národ. Nikdy sme nepodpísali s vládou USA, ani so žiadnou inou žiadnu zmluvu. Napriek tomu to vláda Spojených štátov neberie na vedomie a ustanovila tzv. Kmeňový snem Hopiov. Vláda Spojených štátov povedala, že ak 30% Hopiov zvolí tento Snem, bude to legitímne. Ale to sa nestalo. Volilo menej ako 30% Hopiov a niektorí voliči ani neboli Hopiovia.

Navyše, John Boyden bol právnik, ktorý zastupoval Peabody Uhoľnú. Bol nápomocný pri tvorbe Kmeňového snemu Hopiov. Bol ako advokát Hopiov ovplyvnený a neobjektívny. Naši predkovia bojovali proti vzniku Kmeňového snemu Hopiov, ktorý nebol predstaviteľom Hopiov, ale vláda Spojených štátov nepočúvala. Naši predkovia varovali, že sa tak raz stane. Bieli muži sa snažia presvedčiť, že to boli naši vlastní ľudia, kto predal túto krajinu. Toto neakceptujem.

Pretože Kmeňový snem Hopiov vytvorila vláda USA, dodržiava ústavu a zákony bieleho muža namiesto zákonov a ústavy Hopiov. Som rád, že naši predkovia nikdy nepodpísali nijakú dohodu so žiadnou vládou. Možno jedného dňa niekto bude chcieť Hopiom pomôcť pri vyšetrovaní Kmeňového snemu Hopiov a odhalí neprávosti.

Nemôžem pochopiť Kmeňový snem Hopiov. Tvrdia , že pomohli zastaviť ťažbu v bani Balcan v San Francisco Peaks pri Flagstaffe v Arizone. Ale nebol to Kmeňový snem Hopiov, kto zastavil ťažbu. Bol to jej majiteľ, Bruce Babbit. Babbit, ako minister vnútra, zaplatil jeden milión dolárov, aby sa baňa zatvorila. Mohlo by sa to stať aj v Peabody Uhoľnej. Ale pochybujem o tom. Bahana, alebo bieli muži, sa zaviazali dodržiavať zákony dané človekom, namiesto zákonov daných Stvoriteľom. Tým porušili svoj slávnostný sľub. Neznamená to iba ich vlastný zánik, ale aj zničenie celej Zeme. Dnes sú po celej krajine porušované práva pôvodných obyvateľov. Všetci pôvodní obyvatelia bránia svoju zem a životy, aby prežili. Naše korene sú zapustené v našich osadách a dotýka sa to celého vesmíru. Ak vytrhneme tieto korene, svet stratí rovnováhu a povedie nás to k veľkej skaze a odsúdeniu. Pre takmer všetkých ľudí je čoraz ťažšie vidieť cestu Veľkého Ducha. Dokonca aj pre mnohých pôvodných, ktorí sa rozhodli riadiť učením bieleho muža kvôli materiálnemu blahobytu. Mnohí ľudia už nedokážu rozoznať skutočné cesty Veľkého Ducha. V skutočnosti nemajú žiadnu úctu k Veľkému Duchovi a k našej drahej Matke Zemi, ktorá nám všetkým dáva život. Teraz dostali naši Bratia a Sestry dobré vzdelanie podľa učenia Bahanu. Hovoria, že vodcovia pre nich nikdy neurobili nič dobré v materiálnej oblasti. Teraz opovrhujú Veľkými zákonmi. Ignorujú rady pôvodných vodcov.

Vieme z predchádzajúcich svetov: sú varovania, že ľudia stratia rovnováhu. Prestali počúvať svojich vodcov a duchovných, ktorí ich varovali pred nebezpečím a mnohokrát sa pokúšali viesť ich správnym smerom a k pokániu. Boli im však na smiech. Jedného dňa začala skaza. Ľudia upadli do paniky. Niektorí bežali naspäť k Duchovným a prosili:"Oh, Veľký, prosím, pomôž nás zachrániť, zmeníme sa." "Varovali sme vás mnohokrát," povedali odpovedali hlasno. "Nič sa teraz nedá robiť. Prišiel čas vášho odchodu, ale všetci si zaslúžite poslednú vec. Zoberte všetko svoje bohatstvo a blahobyt a straťte sa."

Toto je malá časť našej histórie. Nechcem, aby táto temnota dopadla na nás. Lebo jej znaky sú už tu.

My, Hopiovia, neveríme voľbám. Ak hovoríte v mene stvoriteľa, ste väčšina, lebo Stvoriteľ je Väčšina. Neveríme voľbám, lebo keby hoc malá skupinka verila v Stvoriteľa, bola by Väčšinou. Hopiovia veria, že k tomu dôjde. Možno stane iba jeden alebo zopár ľudí. A ak budú veriť v Stvoriteľa, budú vo väčšine.

Tak je to dnes, keď k vám hovorím, Bratia Lehmanovci. Aj keď je nás len pár, hovoríme v mene Stvoriteľa, ktorý je Väčšinou.

Preto vás žiadame, aby ste zastavili bane Peabody Uhoľnej. Opäť žiadame. Zastavte ťažbu uhlia a uhoľných kalov. Modlím sa za vás a dúfam, že otvoríte oči a nájdete väčšinu vo vašom srdci.

To bol hlas našich predkov. Neši predkovia predpovedali, že sa to stane. My teraz opakujeme tieto proroctvá od začiatku do konca.

Ďakujem vám

 

Rodený Hopi


Follow us on Facebook