YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Proroctvá > Posvätné dosky > Kamenná doska #4

Kamenná doska #4

ODKAZ HOPIOV SPOJENÝM NÁROM 
Mr Thomas Banyacya of Kykotsmovi, Arizona - 10. December 1992

Prednáške Thomasa Banyacya, posledného rečníka, predchádzali tri rituálne tance Červených Levov, Strážcov viery národov a vystúpenie prvého rečníka dňa. Tance boli duchovnou výzvou zhromaždených ľudí k Veľkému Duchovi s úmyslom podať správu duchovného významu. Thomas potom rozsypal pšeničnú múku vedľa pódia Valného zhromaždenia a urobil krátku poznámku v jazyku Hopi:"Duchovní vodcovia Hopiov majú staré proroctvo, že jedného dňa sa svetoví vodcovia zídu vo Veľkom dome zo sľudy so svojimi pravidlami a nariadeniami, aby riešili svetové problémy bez vojen. Je úžasné vidieť, že proroctvo sa naplnilo a vy ste dnes tu! Je tu však iba hŕstka delegátov OSN z celého sveta, aby si vypočuli Motee Sinoma (Hopi pre prvých ľudí)." A pokračoval v angličtine:"Volám sa Banyacya z Kmeňa Vlka, Líšky a Kojota a som príslušníkom zvrchovaného národa Hopiov. Hopi znamená v našej reči mierumilovný, milý, jemný, vieryhodný človek. Rodení Hopiovia dodržiavajú duchovnú cestu, ktorú im určil Massau'u, Veľký Duch. Zložili sme posvätnú prísahu, že budeme nasledovať jeho životné učenie po celý čas, lebo zahrnuje zodpovednosť starať sa o túto krajinu a život pre jeho duchovné hodnoty. Nikdy sme neuzavreli žiadnu dohodu s nijakým cudzím národom, vrátane Spojených štátov, ale po mnoho storočí sme uctievali túto posvätnú zmluvu. Naším cieľom nie je získať politické riadenie, alebo vojenskú moc. Ale viac sa modliť a dosiahnuť blahobyt pre všetky živé bytosti a chrániť svet prirodzenými spôsobmi. Ešte stále máme naše posvätné kamenné tabuľa a duchovné náboženské spoločnosti, ktoré sú základom životného učenia Hopiov. Naša história hovorí, že aj naši bieli bratia sa mali pridržiavať týchto posvätných predmetov a duchovných základov.

V roku 1948 sa duchovní vodcovia pravých Hopiov a rozprávali o veciach, o ktorých som bol presvedčený, že majú veľký význam pre všetkých ľudí. Zvolili si štyroch tlmočníkov, aby zaznamenali ich odkaz. Ja som bol jedným z nich a som dnes jediný žijúci. Dostal som vtedy od duchovných vodcov posvätné modlitebné pero. Zložil som sľub, že budem uchovávať posolstvo Hopiov of mieri a doručím varovania z proroctiev známe od čias, keď svet zničila potopa a naši predkovia prišli na tento dnešný svet.

Mojím poslaním bolo otvoriť dvere tohoto Veľkého domu zo sľudy všetkým pôvodným obyvateľom. Staršinovia povedali, že treba klopať na dvere štyrikrát a toto posolstvo sa naplnilo, keď som priniesol list a posvätné modliace pero, ktoré som dostal, Johnovi Washburnovi do kancelárie generálneho tajomníka v októbri 1991. Dnes som vám sem priniesol som časť odkazu Hopiov. Máme na prejav iba desať minút, a je už aj veľa hodín, preto urobím svoje vystúpenia stručne.

Na stretnutí v roku 1948 vodcovia Hopiov - 80, 90 ba dokonca i 100 roční - vysvetľovali, že stvoriteľ stvoril prvý svet v úplnej rovnováhe, kde ľudia hovorili jediným jazykom, ale odklonili sa od duchovných a morálnych princípov. Zneužili vlastné duchovné sily pre sebecké účely. Nerešpektovali zákony prírody. Svet sa zničil tak, že sa potopili časti krajín, krajiny sa oddelili od seba - dnes to voláte veľké zemetrasenie. Zomreli takmer všetci. Ostala iba malá hŕstka.

Potom táto hŕstka mierumilovných ľudí prišla na tento druhý svet. Opakovali svoje chyby a svet bol zničený mrazom, ktorý nazývate dobou ľadovou.

Zopár tých, čo prežili prišlo do tretieho sveta. Tento svet trval veľmi dlho a ako v predošlých, aj v tomto ľudia rozprávali jednou rečou. Ľudia vynašli mnoho strojov a vymoženosti moderných technológií, niektoré z nich ešte v tomto veku neboli zviditeľnené. Mali dokonca aj duchovné sily, ktoré používali na dobré účely. Postupne sa začali odvracať od duchovných zákonov a uprednostňovali iba materiálne veci až nakoniec iba "gamblovali" a vysmievali sa z duchovných princípov. Nikto ich na tejto ceste nezastavil a svet bol zničený potopou, na ktorú si dodnes spomínajú mnohé národy vo svojich dejinách alebo náboženstvách.

Staršinovia hovorili, že opäť sa zachránili iba skupinky a prišli na tento štvrtý svet, kde teraz žijeme. Náš svet je znovu v strašnom stave, hoci Veľký Duch nám dal rôzne jazyky a poslal nás do štyroch kútov sveta, aby sme sa starali o Zem a všetko, čo na nej je.

Rituálna hrkálka Hopiov predstavuje Matku Zem. Žiara prebiehajúca dookola symbolizuje, že podľa proroctiev, nastali naše posledné dni. Čo ste ako jednotlivci, ako národy a ako súčasť sveta robili v starostlivosti o Zem? Ľudia na Zemi dnes otravujú vlastnú potravu, vodu a vzduch exhalátmi. Mnohí z nás, vrátane detí, hladujú. Ešte stále sa vedie mnoho vojen. Lakomosť a zaujatosť!

Na západnej pologuli, v našej vlasti, mnoho pôvodných obyvateľov stratili pôdu, domovy, hladujú a nemajú zdravotnícku pomoc.

Hopiovia vedeli, že ľudia vyvinú mnoho silných technológií, ktoré budú zneužité. V tomto storočí sme videli prvú svetovú vojnu a druhú svetovú vojnu, v ktorej predpovedaná tekvica popola, ktorú voláte atómová bomba, padla z oblohy s obrovským ničením. Mnohotisíc ľudí bolo zničených v Hirošime a Nagasaki.

Mnoho rokov panoval strach z tretej svetovej vojny. Hopiovia sú presvedčení, že vojna v Perzskom zálive bola začiatkom tretej svetovej vojny, ale bola zastavená a neboli v nej použité najsilnejšie ničivé zbrane. Teraz je čas uvážiť možnosti do budúcna. Naozaj máme možnosť voľby. Ak vy, národy na tejto Zemi, vyvoláte ďalšiu vojnu, Hopiovia veria, že my, ľudia sa sami upálime na smrť. Preto sa duchovní Staršinovia veľmi usilujú, aby Spojené národy otvorili dokorán dvere pravým duchovným vodcom čo najskôr.

Samotná príroda nerozpráva hlasom, ktorému by sme mohli jednoducho rozumieť. Ani vtáci a zvieratá, ktoré ohrozujeme vyhubením, s nami nevedia rozprávať. Kto na tomto svete môže hovoriť za prírodu a duchovnú energiu, ktorá vytvára a prúdi všetkým v živote? Na každom kontinente žijú ľudské bytosti, ktoré sú ako vy, ale neoddelili sa od pôdy a od prírody. Iba ich slovami s nami môže Príroda rozsprávať. Dnes ste počuli ich slová a posolstvá zo všetkých kútov sveta. Študoval som porovnávacie náboženstvo a myslím si, že vo vašich vlastných národoch a kultúrach máte vedomosti o následkoch života mimo rovnováhy medzi prírodou a duchovnom. Pôvodní obyvatelia na celom svete vám rozprávali o ničení ich životov a domovov, o ruinovaní prírody a znesväcovaní ich posvätných miest. Je čas, aby Spojené národy upustili od týchto zvykov, aby prešetrili tieto prípady a okamžite ich zastavili.

Oblasť Štyroch kútov na území Hopiov je ohraničené posvätnými horami. Jeho duchovné centrum bude mať v budúcnosti podľa našich proroctiev mimoriadny význam pre prežitie ľudstva a teraz by malo ostať vo svojom prirodzenom stave. Toto duchovné centrum by mali ochraňovať všetky národy.

Hopiovia a všetci pôvodní obyvatelia držia túto krajinu v rovnováhe modlitbami, upevňovaním a vykonávaním rituálov. Naši duchovní Staršinovia ešte stále udržiavajú krajinu na západnej pologuli v rovnováhe pre všetky živé bytosti vrátane ľudí. Nikto nesmie byť premiestnený zo svojej posvätnej domoviny na tejto západnej pologuli, ani inde na svete. Uznesenia o násilnom presťahovaní, ako Občiansky zákon 93-531 v Spojených štátoch, musia byť zrušené.

Spojené národy stoja na našej rodnej pôde. Spojené národy hovoria o ľudských právach, rovnosti a spravodlivosti, a napriek tomu ľudia nikdy nemali možnosť hovoriť k tomuto zhromaždeniu od jeho vzniku až po dnešok. Musí sa stať poslaním vašich národov a tohoto zhromaždenia využiť vašu silu na preskúmanie pravidiel a pracovať na tom, aby sa vyliečili poškodenia, ktorých sa dopustil človek voči tejto Zemi a k ostatným ľuďom. Staršinovia Hopiov vedia, že to bolo vašim poslaním a čakajú, či v ňom budeme konať alebo nie.

Príroda, Prví ľudia a duch našich predkov vás nahlas varujú. Dne, 10. decembra 1992, vidíte rastúce povodne, ničivejšie hurikány, krupobitia, zmeny klímy a zemetrasenia presne, ako uvádzajú naše proroctvá. Dokonca aj zvieratá a vtáci nás varujú výraznými zmenami vo svojom správaní (napr. samovraždy veľrýb). Prečo zvieratá konajú, ako keby vedeli o problémoch zeme a väčšina ľudí koná, ako keby nevedela o ničom? Ak nás, ľudí, tieto varovania nezobudia, veľký očistec príde a zničí tento svet presne tak, ako zničil aj predošlé svety.

(Thomas a Červení Levi dvihli obraz veľkej skalnej kresby z územia Hopiov.)

Táto skalná kresba predstavuje časť proroctva Hopiov. Sú na nej dve cesty. Prvá plná technológie, ale odtrhnutá od duchovných a prírodných zákonov, vedie k zubatým čiaram, ktoré predstavujú chaos. Spodná cesta je tou, ktorá zachováva harmóniu prírodných a duchovných zákonov. Vidíme tu aj čiaru, ktorá predstavuje voľbu ako most spájajúci cesty. Ak sa vrátime k duchovnej harmónii a budeme žiť podľa našich sŕdc, budeme svedkami raja na tejto zemi. Ak budeme pokračovať iba hornou cestou, dôjdeme iba k zániku.

Je na nás všetkých, ako na deťoch Matky Zeme, aby sme odstránili tento neporiadok kým je ešte čas.

Staršinovia žiadajú, aby v počas Medzinárodného roka pôvodných obyvateľov sveta Spojené národy mali tieto dvere otvorené pre duchovných vodcov zo všetkých svetových strán, aby s vami mohli čím skôr rozprávať dlhšie, než iba pár minút. Staršinovia tiež žiadajú, aby osem vyšetrovacích tímov navštívilo územia pôvodných obyvateľov, aby pozorovali a potom povedali pravdu o tom, čo sa udialo a aby zastavili národy na ich ceste k vlastnému zničeniu.

Ak sa ktorýkoľvek z vás, vodcovia, chce dozvedieť viac o duchovnej vízii a moci našich Staršinov, pozývam vás do krajiny Hopiov, aby ste si sadli s našimi skutočnými duchovnými vodcami v ich posvätných Kivas, kde odhalia prastaré tajomstvá prežitia a rovnováhy.

Dúfam, že všetci členovia tohoto zhromaždenia, ktorí poznajú dochovné hodnoty, o nich nebudú iba rozprávať, ale v záujme získania skutočného pokoja a harmónie, ich budú nasledovať, čo je napísané na stene Spojených národov:" Prekujú meče na pluhy a už nikdy sa nepokúsia o vojnu." Urobme to spolu a ihneď!


Follow us on Facebook