YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Proroctvá > Návod na prežitie

Návod na prežitie

Splyňte s Krajinou a oslavujte Život

Je pre nás požehnaním, že Staršinovia sú s nami tak holboko bytostne. Že nám hovoria veci, ktoré nikdy predtým nezasväteným nepovedali. Je na nás, aby sme prijali podávané informácie, zhodnotili ich našli najlepší spôsob, ako ich dostať do nášho života.

Massau'u naznačil asi pre 900 rokmi detailne spôsob života pre ľudí, aby ho nasledovali. Je to úplný cyklus aktivít a myšlienok, ktoré sa rok čo rok opakujú. Ich uskutočňovanie pripravuje Hopiov na to aby chápali život v spojení minulosti s prítomnosťou a budúcnosťou.

Ak sa chceme spojiť so Staršinami a Rodenými v tomto veľkom dobrodružstve, musíme sa rozhodnúť vstúpiť do Duchovnej archy, kde už oni žijú a nechať naše životy nasiaknuť tými istými nádhernými myšlienkami, pocitmi a skúsenosťou. Pretože aj oni boli ľuďmi pokoja, budú tiež chcieť, aby pokoj a krása vstúpili do nášho žitia, pretože tak konáme.

Duchovná archa je duchovná kvetinová záhrada a zároveň pevnosť. Pokiaľ budeme dodržiavať jej pravidlá, dovolí nám ostať a bude nás chrániť.

Ďalej nasleduje zoznam vecí, ktoré viete urobiť, aby ste si pomohli prežiť v týchto ťažkých časoch. Rovnako ako Hopiom, aj vám pomôžu tieto veci v súčasnosti a pripravia vás aj na budúce zmeny, ktoré, ako všetci vidíme, prichádzajú.

SPLYŇTE S KRAJINOU A OSLAVUJTE ŽIVOT

 1. Keď vstúpite do Archy, urobte slávnostnú zmluvu so Stvoriteľom a s Massau'u. Neznamená to, že zmeníte, čo ste prišli urobiť na Arche pre svoju vlastnú vieru. Pokiaľ Archa funguje vo vzťahu k Stvoriteľovi, nie je miestom iba pre niektoré náboženstvá, ani nevyvyšuje jedno pred druhým. Nemusíte ani žiadne náboženstvo vyznávať, veriť v božského Stvoriteľa stačí! Táto správa je o večnej podstate alebo o živote potom, Je o jedinej veci O PREŽITÍ.
 2. Žite jednoducho, ako žije Massau'u, a nenechajte materializmus riadiť váš život.
 3. Trénujte sebazaprenie.
 4. Učte sa sebestačnosti. Každý musí mať pripravené čokoľvek, čo môžeme potrebovať, aby sme prekonali prekážky, ktoré môžu trvať aj veľmi dlho. My, ktorí žijeme v mestách, sa musíme opýtať sami seba, čo budeme robiť, keď sa nám minú všetky zásoby potravy už zajtra. Učiť sa sebestačnosti je niečo, čo rodení Hopiovia robia ako prirodzenú životnú činnosť a je to jedna zo stratégií, ktorá im umožnila prežiť tisícročia. Poučili sa z dlhej skúsenosti, že okolnosti sa môžu drasticky zmeniť z roka na rok. Keby došlo k najhoršiemu, sú pripravení. Aj nám radia, aby sme naše police naplnili dostatkom trvácnych potravín, aby naše rodiny vydržali, keď nastanú predpovedané krízy.
 5. Zmeňte svoje priority. Voľte uvážlivo.
 6. Pochopte, že je želaním Stvoriteľa zachrániť nás, a že spolu s nami (Hopi) môžeme zachrániť svet.
 7. Uvažujte o postojoch ako o rovnocenných partneroch skutkov. To, čo si myslíte o vašich činoch môže byť ešte dôležitejšie, než to, čo skutočne robíte.
 8. Zmeňte svoj vzťah k životu a prírode na úctivý.
 9. Celým Rituálnym cyklom na Arche budú tance. Cieľ, za ktorým ideme, má náročnú podstatu, ale vieme, že sa nám podarí. Toto presvedčenie nás udržiava v stave nadšenia a naplnenia. Takto, s výnimkou 16 dní Soyal, počúvajte hudbu a tancujte, kedy sa vám zachce. Pamätajte, že to bol Stvoriteľ, kto stvoril Katchinov a odmaskoval tance. Hopiovia tancujú veľkú časť roka. Stvoriteľ nám umožnil tešiť sa aj zo sexu, pokiaľ tak robíme zdravým spôsobom a so zmyslom pre zodpovednosť.
 10. V prvej časti decembra sa modlite za dobré bytosti na celom svete. Čo treba urobiť v tomto čase je pripraviť atmosféru na príchod nového roku. V tomto čase budete splývať so svetom a vaše uvedomenie si tohoto stavu vám odhalí a ovplyvní všetko ostatné, čo vykonáte v budúcom roku. Pomyslite, aký to bude mať efekt, ak to urobia ľudia na celom svete.
 11. 21. decembra sa pokúste priviesť aj iných do Duchovnej Archy.

Follow us on Facebook