YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Proroctvá > Naplnené proroctvá

Naplnené proroctvá

Tak predpovedali proroci tejto krajiny slobody: Jedného dňa stretneme ľudí inej rasy a iného učenia. Vybudujú si v našej krajine vlastné kráľovstvo a budú vystupovať dobrosrdečne. Ich slová budú očarujúce a bude ich pribúdať ako mravcov. Nesmieme sa nimi dať oklamať, lebo vetvy ich kráľovstva sa rozrastú po celej krajine a budú rozbíjať a požierať všetko, čo im príde do cesty. Musíme byť opatrní a nesmieme prijať žiadne z ich učení, lebo by to bola kliatba pre celý národ.

Nový vek proroctiev toho, čo sa stane, sa začal odkrývať pre našimi očami. Bolo povedané, že s Bahannom prídu aj ľudia s Krížom. Budú milí a budú nám pomáhať. Ale dávajte si pozor, lebo budú iba nástrojmi kráľovstva Bahannu, ktoré vás bude navádzať, aby ste opustili naše zákony Veľkého Stvoriteľa (Boha). Tí slabí z vás sa pridajú k ich stádu, aby očistili ich mysle, ale bude to márne.

Nové pravidlá vládnutia budú zavedené v našej krajine, naši vlastní ľudia s krátkymi vlasmi zaujmú miesta vo vláde, aby boli sluchom a ústami nášho národa. Ale budú aj nástrojmi pod vplyvom kráľovstva Bahannu na zabratie našej zeme oslabovaním a ničením našej viery a tradičnej kultúry. Krajina Hopiov bude ich posledným cieľom. Skúška prežitia pre pôvodných obyvateľov tejto krajiny sa udeje v krajine Hopiov. Ak budeme slabí a zlyháme, vyhladenie dokončí kráľovstvo Bahannu.

Možno je ešte stále čas, aby táto krajina žila podľa zákonov Veľkého Ducha a nášho Veľkého Stvoriteľa (Boha). Sú to veci, po ktorých túžime. Sme veľmi smutní z nášho súčasného života, smeruje nadol smerom, ktorý ste nám určili. príliv mocnie a odliv, ktorý nás spláchne úplne, už nie je ďaleko.

Sme spokojní so zákonmi Veľkého Stvoriteľa, ktorého svetlo nás neoslepuje, a nevedie nás do zúfalstva. Naopak, Jeho svetlo svieti na cestu, takže môžeme prijímať jeho veľkú múdrosť a žiť ako ľudia. Iní ničia náš svet svojimi objavmi. Sú zaslepení do takej miery, že dokonca nepoznajú ani svoj pôvod. Možno je ešte stále čas, aby táto krajina žila podľa zákonov Veľkého Ducha a nášho Stvoriteľa.

My, Hopiovia, máme proroctvo, ktoré hovorí, že jedného dňa sa na východnom pobeží našej krajiny zjaví dom zo sľudy (OSN). Tam sa vodcovia Hopiov stretnú s najvyššími vodcami sveta. Delegácia Hopiov prednesie správu o svojej nebezpečnej situácii, že ich životné učenie je ohrozené a môže byť zničené, ak sa neprestanú porušovať vlastnícke práva. Treba sa štyrikrát pokúsiť osloviť týchto svetových vodcov, lebo toto bude skúška proroctva. Ak nakoniec ostanú zatvorené dvere, ktoré sa mali otvoriť a ukázať slnku, čo bolo za nimi.

Možno to niektorí ľudia pochopia ako posledný akt v naplnení proroctva. Faktom je podľa našich Staršinov, že naplnenie môže byť úplné, ak sa tak udeje v súlade so znakmi proroctva. Vodcovia v "Dome zo sľudy" by mali Hopiov uznať ako živých ľudí obdarených všetkými ľudskými právami a rovnocenných s ostatným ľudstvom. Mali by prijať a pozdraviť Hopiov otvorenými dverami. To, čo Hopiovia hovoria vychádzať z božích zákonov a pokynov pre budúcnosť.

Ibaže, čím sú prorocké pokyny pre Spojené štáty?

Prosím, pochopte jednoduchú nezmyselnosť. Pre Hopiov to nie je iba ďalšia žiadosť o mier, ani nežiadajú členstvo v OSN. To, že znovu pridávajú svoj hlas k hnutiu tých, ktorí volajú po mieri, je málo v porovnaní so významom toho, čo rodení Hopiovia môžu ponúknuť modernému svetu... Úsilie o komunikáciu Hopiov a vývoj, ktorý viedol ku vzniku OSN sú paralelnými reakciami na objavenie atómovej bomby. Z pohľadu Hopiov tieto rozhodné snahy Hopiov mali posilniť ostatných na prospech celého sveta.

Európskym prisťahovalcom zabránili dva monumentálne kultúrne faktory pochopiť tento proces širokého zjednotenia. Presumpcia rozumovej nadradenosti a potreba dobývať a konvertovať. A tiež sústavná tendencia znevažovať vedomosti, ktoré je iba ťažko možné vedecky overiť.

Hopiovia tvrdia, že príchod bielej rasy, objavenie atómovej bomby a vývoj OSN boli predpovedané v proroctvách a pokynoch predkov ako úloha, ktorú mali splniť Hopiovia. Mali sa štyrikrát pokúsiť, kým dosiahnu všeobecné vypočutie.

Základným predpokladom je, že ľudia nemôžu jednoducho robiť vlastné zákony a presadzovať ich zbraňou bez ohľadu na poriadok Prírody a prírodné zákony.

Hopiovia jednoducho vyzývajú k návratu k nášmu spoločnému dedičstvu, kým nie je neskoro. "Absolútna ohľaduplnosť" môže obmedziť všetky vojny. Tieto ťažkosti sa dajú prekonať. Mnoho. V úlomkoch rozbitej kultúry Hopiov je ukryté požehnanie záchrany, u tých pár Staršinov, ktorí stále odmietajú vzdať sa svojich tradícií, ich rozum a viera v svet v mieri nateraz i pre generácie, ktoré prídu. V nich spočíva obrovská nádej mieru.

Hopiom tiež bola daná povinnosť upozorňovať svetových vodcov a ľudstvo na blížiace sa nebezpečenstvo. Mali tiež vyjadriť svoje trápenie, smútok zo skúseností s mocnými energiami nablízku. Keď bola na Japonsko spustená atómová bomba, Hopiovia boli vyzvaní, aby varovali svetových vodcov v OSN pred vyspelými ničivými technológiami a ich nebezpečím pre krajinu a život.

Od svetových vodcov sme však nedostali pozitívnu odpoveď. Naša skúsenosť zo stretnutia v Ženeve je, že tamojšie aktivity sú politické a nezakladajú sa na princípoch duchovných zákonov. Pochopili sme, že najväčšia pozornosť je venovaná agresii a násiliu. Pozrite sa na Perzský záliv, Bosnu, Stredný východ.

Takto sme došli k záveru, že svetový mier nemá nádej. Po celý čas sme nedostali jedinú odpoveď od oficiálnych predstaviteľov OSN. Pretože táto situácia je v popísaná v pokynoch, ktoré sme dostali od Massau'u, venovali sme jej veľkú pozornosť. Uskutočnili sme štyri cesty, aby sme mohli prehovoriť pre Valným zhromaždením, všetky štyri neúspešne. Dosiahnúc tento bod sme dospeli k presvedčeniu, že je minimálna nádej, že niekedy splníme proroctvo týkajúce sa OSN. Preto sa duchovní vodcovia rozhodli, že nakoľko musia splniť proroctvo, vlastne jeho posledný pokyn, znamená, že musia zahodiť svoje spory za hlavu a vyslať informáciu do všetkých čistých sŕdc na svete. Dúfajme, že tieto akcie nám pomôžu dosiahnuť náš cieľ. Odteraz budú Hopiovia spoliehať na troch ľudí za nimi, na Stvoriteľa a prírodné sily. Jeden z nich dokončí Očistenie podľa Jeho plánu.

Prv, než začalo putovanie Hopiov, Massau'u im povedal, že ktokoľvek ho nájde ako prvý, bude vodcom tu v Oraibi, ktorá sa stane Matkou pre ostatné osady založené neskôr v Tretej Mese.

Jedného dňa Hopiovia zbadajú ľudí iných rás, ktorých učenie bude iné ako u Hopiov. Vybudujú vlastné kráľovstvo na území Hopiov. Budú pribúdať ako mravce.

Proroctvo hovorilo, že medveď spiaci niekde v severnej časti toho, čo sa dnes nazýva Európa, sa v verný čas zobudí a príde do severnej časti našej krajiny a bude čakať. Neskôr Kmeň Medveďa (ktorý medveďa našiel), vystriedali Kmeň Luku (Hopi) v Oraibi, lebo náčelník Kmeňa Luku poškvrnil svoje meno, keď sa podieľal na zmenách životných zvykov.

 

  • Ľudské bytosti majú v srdciach veľa zlých pohnútok, ktoré budú vykonávať počas svojho života.
  • Vzniknú cesty na oblohe.
  • Vzniknú pohyblivé domy zo železa.
  • Vzniknú koče bez koní.
  • Ľudia budú schopní hovoriť dorozumievať sa cez pavučinu.
  • Ľudia budú schopní hovoriť cez vesmír.
  • Oblečenie mužov začnú nosiť ženy.
  • Oblečenie žien sa dvihne nad kolená znevažujúc posvätné telo ženy, naznačujúc, že mnoho vecí bude devalvovať vo svojej podstate.

Jedného dňa sa medzi nami objaví cudzí človek. Človek, ktorý vyrobí človeka podľa jeho vlastného obrazu. Keď raz dá svoj jazyk a vedomosti, naši vlastní ľudia sa stanú nástrojmi, pomocou ktorých sa pokúsi ovládnuť nás a ozdobiť zvyškom z nás svoj obraz. Naši vlastní ľudia sa stanú jeho nástrojmi a on sa iba bude uisťovať, či dobre pracujú.

Ak vytrváme silní a spätí s rodinou, nezmeníme sa, zatiaľ čo iní zaniknú, lebo nebudú mať korene. Preto, keď prídu skúšky, musíme mať silu zachrániť sami seba. Každá rasa vytvorí nový systém, keď jej sa vedenie znemožní alebo zničí. Ako beží čas, samoľúbi ľudia budú bažiť po moci.

Vďaka vnuknutiam a varovaniam Veľkého Ducha mohol človek predpovedať udalosti na storočia dopredu, preto vedel, že jedného dňa prídu k našim brehom cudzí ľudia, aby zabrali zem slobody. Dávno predtým, než prišiel Bahanna (biely muž) do našej krajiny, keď Massau'u ešte stále chodil medzi nami, dal Hopiom mimoriadne schopnosti. Dal nám pokyny a proroctvá naznačujúce, že postupne sa udeje mnoho vecí. Potom ukázal cestu, ktorou ísť, bola ako ostrie noža. Povedal, že na ceste budeme čeliť mnohým krutým prekážkam, prekážkam, ktoré nám budú uberať duchovnú energiu a budeme strácať vôľu pokračovať, čo spôsobí, že budeme strácať smer. Ale keď dôjdeme na koniec cesty neoslabení, budeme odmenení dobrým, mierovým a večným životom. Massau'u bude naším vodcom, lebo On je prvý a bude posledný. Toto je cesta, ktorú si naša osada, Hotevilla, posledného zvyšku pravých Hopiov, zvolila pre tento čas.

Bolo predpovedané, že Bahanna bude mať všetky potrebné nástroje, aby ochránil naše právo na výhradné užívanie územia Hopiov pre tých, ktorí si želajú žiť nerušene podľa Veľkých duchovných zákonov. Bolo ale tiež predpovedané, že tento človek s bielou kožou, ktorý medzi nás príde, nás možno zoberie pod svoje krídla, bude nás kŕmiť a starať sa o nás ako kvoka. Potom, keď dorastieme natoľko, že budeme súci pre jeho úmysly, prijme nás do svojho stáda a my mu budeme pomáhať ako jeho sluhovia.

Bolo predpovedané, že jedného dňa, ak budeme mať šťastie, stretneme sa s inou rasou ľudí mieru, ktorí budú s úctou žiadať o používanie našej krajiny a ktorý bude rešpektovať naše pravidlá týkajúce sa krajiny bez otázok. Ale ak nebudeme mať šťastie, stretneme nesprávnych ľudí. Narazíme na mnoho pascí a potom, keď nás do nich chytia, budeme navždy zničení. Proroctvá Hopiov predpovedali, že jedného dňa deti Hopiov s krátkymi vlasmi alebo vyholenými hlavami budú ušami a ústami Staršinov a časom sa stanú vodcami. Tak bol vytvorený Kmeňový snem Hopiov podľa proroctiev.


Follow us on Facebook