YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Proroctvá > Proroctvá o dnešku

Proroctvá o dnešku

Bolo povedané, že s bielymi ľuďmi prídu do našej krajiny aj ľudia s krížom. Pre pôvodných obyvateľov prídu zlé časy. Ako bolo predpovedané, ich vetvy budú rásť a rozšíria sa po celom západe, Severe i Juhu, a vyvolajú zmeny v celej krajine. Tragické udalosti, ktoré sa udejú, vyvolajú nepokoje po celej krajine. Budú mať rozvetvený jazyk, dve tváre a dve srdcia, čierne i biele súčasne. Keď odhalia svoje učenie, Hopiovia pochopia, že ich dávni otcovia mali pravdu v tom, čo hovorili. Ľudské bytosti majú veľa zlých pohnútok, ktorú budú vykonávať vo svojom živote.

Tisícky rokov sme my, Hopiovia, žili vo svojich osadách spôsobom, ktorý určil Veľký Duch, ktorého učenie siaha ďaleko, až na počiatok vekov. Všetky proroctvá sa plnia, vrátane obdobia veľkého trápenia, v ktorom svet pohltí úsilie presadiť moc jedného na ostatnými. Ako bolo predpovedané, toto úsilie narastú natoľko, že ľudstvo dôjde na pokraj vlastného zničenia.

Zmeny v našich rituálnych zvykoch môžu byť skúškou našich proroctiev o tom, že zabudneme na prítomnosť prírody.

Veľkú pozornosť musia Hopiovia venovať rozpoznaniu dobra od zla.

V čase. keď sa Oraibi rozdelí, ľudia si uvedomia, že aj zvyšky sa budú znovu deliť v dôsledku veľkých tlakov zvonku.

Jedného dňa sa stanú naše deti našimi vlastnými nepriateľmi. Školy zničia posvätnú rovnováhu v živote Hopiov. Prerušia svoje zvyky a ľudia zabudnú na pokyny Massau'u. Skaza však zasiahne oveľa viac, než len naše osady. Celý svet vyjde z rovnováhy.

Ako bolo predpovedané, všetky tieto informácie sa musia odkryť v čase, keď nás zdolajú zhubné elementy a nebudeme už mať kam ustúpiť.

Materské osady sú obdarené silou samoochrany, zbraňami záhadných síl. Tí, ktorí pohŕdajú ich koreňmi a ktorí ich bez rešpektu ničia, budú trpieť veľkým nešťastím, ktoré môže postihnúť celé ľudstvo.

Biely brat, ktorý dávno putoval na východ cez veľké vody, sa má vrátiť, keď začuje o našich ťažkostiach. Dá posvätné kamenné dosky Hopiov do správnych rúk. A jedného dňa v našej krajine začne nový vývoj.

Miery času a priestoru sa budú meniť v súlade s konaním človeka i prírody.

Ako budeme dodržiavať životné zvyky, naše životné štýly sa môžu meniť, niektorí z nás sa zamiešajú, alebo dokonca prejdú na stranu protivníka, ktorý bude mať svoje materiálne výdobytky. Ale bude vždy existovať odpor tých, ktorí ostanú spolu a budú sa pridržiavať veľkých zákonov.

Keď vymrú autoritatívni vodcovia, ľudia so zlými úmyslami budú hľadať vodcov, s ktorými pripravia svoj vlastný koniec. Ľudia s dobrými úmyslami budú tiež hľadať správnych vodcov, aby im pomohli získať späť, čo im od počiatkov patrilo.

Deti, ba aj dospelí, zabudnú svoj jazyk. Sobáše medzi inými kmeňmi a rasami budú znižovať našu vlastnú identitu. Všetky tieto veci predpovedali naši Staršinovia, ktorí nás napomínali, aby sme sa mali napozore, lebo výchova Bahannu nás povedie do pascí, z ktorých nikdy neujdeme.

Proroctvá Hopiov hovoria, že ak sa v mene pokroku spojíme s kultúrou, ktorá nie je naša vlastná, bude ťažké získať späť, čoho sme sa vzdali. Čo sa stane potom budú následky našej nezodpovednosti.

Ako bolo predpovedané pre nedávne roky, začnú vznikať mnohé problémy. Proroctvo hovorí, že svet sa pominie, keď upadneme do životného štýlu, ktorý nie je náš.

Postupne sa ľudia i celý svet zmení. Hopiovia sa začnú deliť na skupiny. Hopiovia ich musia všetky nájsť a zvoliť cestu, ktorá bude najviac zodpovedať ideálnemu životnému učeniu.

Nadíde čas, keď mnohí z nás postavia materiálne zákony nad zákony Veľkého Ducha. Dokonca aj v čase núdze, bohatí, chudobní i tí sklamaní budú závislí na týchto veciach a budú volať Veľkého Ducha na pomoc.

Otázka uchovania alebo odvrátenia sa od pôvodných zákonov Hopiov môže byť naplnením proroctva, že "jedni budú platiť, iní nie."

Proroctvo hovorí, že Bahanna bude veľmi vytrvalý a možno nám vnúti svoju vieru. Ale ak sa znovu zamyslí a napraví svoje chyby, bude môcť rozhodnúť, kto musí platiť a kto nie.

Naše proroctvo hovorí, že príde čas, keď sa budeme pravidelne vracať k našej podstate a pochopíme, že niektoré podstatné elementy už zanikli. potom pôjdeme po vlastných stopách so strachom obzrieť sa kde sme boli. A tak pôjdeme stále vpred, vzad, vpred a vzad a naše rozhodnutia budú neisté. Ta sa už dnes deje v krajine Hopiov i na celom svete.

Toto posvätné poslanie naplnia iba dvaja, traja spravodliví ľudia. A možno bude dokonca iba jeden.

A tak čas beží a proroctvá našich dávnych predkov sa odhaľujú. Leží pred nami mnoho veľkých udalostí a my sme dnes svedkami úžasu nad tým, že naše dávne slová, boli pravdivé. Žite dlho, lebo na nás ešte čakajú veľké a vzrušujúce dobrodružstvá!!!


Follow us on Facebook