YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Proroctvá > Proroctvá do budúcnosti

Proroctvá do budúcnosti

Toto sa ešte udeje...

Príde čas, keď zo zeme stúpne tajomná hmla, ktorá zahalí myseľ a srdcia ľudí. Základy ich múdrosti a poznania ochabnú, Veľké zákony nášho Stvoriteľa sa rozplynú v mysliach ľudí. Deti sa vymknú spod kontroly a nebudú už počúvať svojich vedúcich, amorálnosť a vojny z lakomosti budú prekvitať.

Keď sa priblíži koniec, uvidíme žiaru okolo nebeských telies. Uvidíme ju štyrikrát okolo Slnka ako varovanie, aby sme sa zmenili. Upozorní nás na to, že ľudia všetkých farieb sa musia spojiť kvôli prežitiu a že musíme odhaliť spoločne dôvody našich rozporov. Ak nepoužijeme ako prvé zbrane vyrobené človekom, príde mier.

Ten čas nadíde, keď zažijeme neskorú jar a skoré mrazy. Čo bude znakom návratu doby ľadovej.

Dnes znovu speje svet k novej kríze. Je to vojna opatrení proti terorizmu. Vojna, ktorá má zachrániť nevinných a potrestať vinníkov. Ale kto je nevinný a kto je vinný?

Záleží na tom, ako sa na to dívate. Svet by bol dobrý, keby boli všetci ľudia nevinní. Pozrime sa na menšiny a povedzme, kto je vinný. Menšiny ako napríklad pôvodní obyvatelia Severnej i Južnej Ameriky a inde. Sme presvedčení, že militarizmus sa zrodil z nespravodlivosti, sily a ignorancie, keď zvrchované vlády odmietli počúvať sťažnosti menšín. Preto sa ľudia pustili do výtržností, demonštrácií a dokonca aj terorizmu, keď pochopili, že iným spôsobom nebudú vypočutí. Čo máme robiť, keď sa vodcovia sveta a ľudia správajú ako hlupáci v a snažia sa riešiť problémy konfrontáciou? Znovu budeme pripomínať proroctvá našich starších. Dúfame, že vás to zaujme a budete vnímavejší, pretože mnohé sa už naplnili.

Pokiaľ ide o proroctvá, príde deň, keď sa začne hon na vysoko postavených. Vymkne sa to spod kontroly. Hon získa na sile a predpovedajúsa. Môže to prepuknúť aj v našej krajine. Nakoniec to povedie k tomu, čo biblia nazýva Armagedon. Posledný a rozhodujúci zápas dobra so zlom. Udeje sa pred tvárou jediného Vodcu. Naše proroctvá hovoria, že budeme všetci hovoriť jedným jazykom a že sa to udeje na území Hopiov v osade Oraibi. Tam bude daný v znakoch a v duchu viery nový spôsob života. Tu sa tiež rozhodne o zlých. Budú sťatí a už nikdy neprehovoria. Ak sa toto všetko neudeje, nastane ľudia dokončia úplnú skazu seba i prírody. Nový život potom začne odnova z dievčiny a mládenca. Sú to mrazivé proroctvá a asi ich mnohí nepodporia."

Je to v proroctvách Hopiov, že v prípade ako je tento, nám Navajovia môžu pomôcť. Aj Bahannas alebo kmeň Paiutov môže pomôcť. Pochybujeme, že by vláda USA ľahko uznala našu suverenitu. Ak by rodení Hopiovia i Navajovia chceli oddelenie od tých, ktorí chcú asimilovať. Oba kmene by tým mohli udržať svoju identitu a položiť základy spoločnosti, ktorá by si vážila sama seba.

Sú dva vodné hady, po jednom na každom póle s bojovníkmi sediacimi na ich hlavách a chvoste. Riadia prírodu, aby nás varovala svojimi prejavmi, že čas sa kráti a my sa musíme napraviť. Ak odmietneme brať tieto varovania na vedomie, bojovníci vypustia hady, tie sa zodvihnú a všetko zahynie.

Máme veľké obavy o klímu. Nikto už nedokáže predpovedať počasie presne zo dňa na deň. Ale my vieme podľa našich znakov času, že nadišiel ten, keď treba siať určité semená. Túto jar sa obávame siať kvôli pozdnému snehu a studenému počasiu. Naše proroctvá majú asi opäť pravdu, že jedného dňa budeme nosiť rukavice a nohami odhrabávať sneh, aby sme mohli zasiať. Letá budú krátke na dozretie zrna pre žatvu. Výsledok nie je hádankou pre nikoho.

Je otázne, či to zmení svet. Bude to záležať aj od geografických oblastí. V krajinách s rozličnou klímou sa udejú veci rôzne. Napríklad, tropické krajina sa zmenia na krajiny ľadu a arktické oblasti sa stanú tropickými.

Podľa predstáv Bahannas to môže to spôsobiť posun pólov. Ale nemusí sa to stať, ak my, ľudia prinútime našich vodcov urobiť niečo s tým, čo narušuje životné prostredie.

Hovorí sa, že ak budúce generácie zistia zo starých záznamov, že sme neurobili nič pre ochranu dobrých zvykov, vyťahajú nás za uši, alebo nás dokonca vyhodia na ulicu. Toto utrpenie bude naším vlastným dielom. Nedostatok mieru v našom vlastnom duchovnom bytí môže spustiť revolúciu.

Náš Biely brat môže prísť a zistiť, že sme opustili posvätné zákony a pokyny. Potom nás zničí bez milosti. On alebo sama príroda sa chopí moci.

Pozrime sa na budúcnosť očami našich prorokov. Hovoria, že počas svojho vývoja aj industrializovaný svet bude mať určité problémy. Ako sa bude meniť doba, ľudia na celom svete sa budú cítiť nepríjemne. Na svete sa bude množiť bieda. Ľudia budú musieť prijímať ústupky, aby sa prispôsobili novým životným štýlom a podmienkam.

Industriálne krajiny budú nevšímavé v honbe za surovinami, ropou, uhlím atď... Akoby si mysleli, že ich zásoby sú večné. Čoskoro sa prírodné zdroje vyčerpajú. Nastane nedostatok pohonných hmôt, priemyselná mašinéria sa zastaví. Aj technika používaná na siatie, zber a prepravu sa stane bezcennou. Regály supermarketov sa vyprázdnia a nebude v nich už farmárskych produktov. Farmári a všetci ktorí dorábajú potraviny, nepredajú svoje produkty. Peniaze stratia cenu. Biely muž (Bahanna) so všetkou svojou inteligenciou a technológiami nedokáže tieto škody napraviť.

Zhrňme teraz krátko naše poznatky, stáročia staré proroctvá, ktoré varujú pred tým, čo stane, ak zabudneme na pravidlá dobrého a zlého správania. Uvidíme mimoriadne pochody v Prírode a na Zemi vrátane ľudstva. Moderný človek je z pohľadu starých učení a poznatkov opotrebovaný, zbytočný a nikto si ho už neváži.

Jedlo moderného človeka závisí už iba sveta peňazí, a nie od Matky Zeme. Podľa proroctiev, keď sa toto stane, Matka Zem skryje potravu, ktorú produkuje, lebo bude prevládať názor, že pradávne jedlá sú stravou chudákov. Keď všetka potrava zmizne, moderný človek sa pokúsi napraviť svoje chyby, zmeny, ktoré spôsobil na zemi svojimi objavmi. Bude sa snažiť nájsť nejaký spôsob na vyliečenie rán, ale nedokáže to, keď už dosiahne bod, z ktorého niet návratu.

Ľudstvo na planéte Zem môže prežiť iba v mieri. Iba ak sa my, ľudská rasa chceme zmeniť.

Hopiovia hrajú kľúčovú rolu v prežití ľudskej rasy kvôli ich spojenectvu s neviditeľnými silami, ktoré udržiavajú prírodu v rovnováhe. Sú príkladom možnej alternatívy samovražedného systému vytvorenému človekom, sú oporným bodom svetových udalostí. Znaky sú jednoduché. "Celý svet sa bude otriasať a červenať a obráti sa proti tým, ktorí ubližujú HOPIOM."

Toto proroctvo súvisí s biblickou verziou toho, "čo sa má stať". Proroctvo pokračuje a hovorí, že príde čas, keď jednoduchí ľudia začnú chápať a budú frustrovaní, lebo už nedokážu žiť v tomto hektickom svete. Sčasti budú proti krvilačnej politike a nečestnosti svetových vodcov. Nepokoje sa rozšíria po celom svete, ako predpovedajú, lebo nádej na život v mieri sa vytratí. Svet jednoduchých ľudí sa spojí, aby bojoval za svetový mier. Ľudia na vysokých miestach budú naháňaní ako zver, možno teroristami. A naopak, vodcovia sa budú odplácať a začnú sa naháňať navzájom. Táto situácia bude silnieť a rošíri sa široko-ďaleko. Vymkne sa spod kontroly na celom svete. V našej krajine môže prepuknúť revolúcia.

Osloboditelia prídu zo západu s obrovskou silou. Budú padať z neba ako dážď. Nebudú mať zľutovanie. Nebudeme musieť ani vyjsť na strechy domov, aby sme ich videli. Vyťahajú nás za uši ako malé deti, ktoré boli zlé. Bude to posledný rozhodujúci boj medzi dobrom a zlom. Tento boj vyčistí srdcia ľudí a vzkriesi matku zem z chorôb a zbaví sa skazených.

Proroci si dovolia tvrdiť, že nový poriadok sveta bude napísaný v zemi Hopiov. Ľudia budú žiť pod jediným Bohom a vodcom. Všetci budeme hovoriť jedným jazykom, jazykom Hopiov. Zem bude znovu kvitnúť.

Ak sa tak nestane, náš Veľký Stvoriteľ dokončí svoje plány prostredníctvom prírody. Možno to bude úplná skaza v mnohých formách. Iba brat a sestra prežijú, aby začali nový život. Toto proroctvo je desivé vyvoláva pochybnosti. A možno pre mnohých ľudí nemá cenu.

A možno bude objavená tekvica plná popola, keď ju zhodia z oblohy, zovrú oceány a zapáli sa zem a mnoho rokov na nej nič neporastie. To bude znamenie pre niektorých Hopiov, aby vyniesli na svetlo svoje učenie a aby ním varovali svet, že tretia a posledná chvíľa nastane čoskoro. Že môže priniesť koniec všetkému živému, pokiaľ sa ľudia a ich vodcovia zavčasu nepolepšia.

Posledný stupeň nazývaný "Deň veľkej očisty" bol opísaný ako "Zázračná guľa," v ktorej sila swastiky a Slnka, spolu s treťou silou symbolizovanou "červenou" farbou vyústia buď do úplného znovuzrodenia alebo do úpného zániku. Do čoho, nevieme. Ale voľba je na vás, môžu prepuknúť vojny a prírodné katastrofy. Intenzita bude závisieť od miery nerovnosti medzi ľuďmi na zemi a od rovnováhy v prírode. V tejto kríze budú bohatí i chudobní bojovať rovnako v záujme prežitia.

Skutočnosť že to bude nesmierne prudké, považujú dnes rodení Hopiovia za takmer zaručenú, ale ľudia ju ešte stále môžu zmierniť, ak napravia svoje počínanie v prírode a k ostatným ľuďom. Staré duchovne založené spoločenstvá, akými sú Hopiovia, musia byť mimoriadne chránené, a nie nútené vzdať sa svojho múdreho učenia o živote a prírodných zdrojoch, ktoré slávnostne sľúbili ochraňovať.

Terajšie snahy ľudí o zničenie Hopiov sa silnou súčasťou podobných násilností celého sveta. Devastácia predpovedaná v proroctvách je časťou prírodných zákonov. Ak tí, ktorí ťažia z toho systému, jeho peňazí a zákonov, dokážu zastaviť ničenie Hopiov, potom mnohí budú môcť prežiť Deň očisty a vstúpiť do nového života v mieri očistení. Ak neostane nažive nikto, kto by pokračoval v učení Hopiov, nádej na takýto nový život bude márna.

Ako môže existovať mier? Niekde nie je mier, dokonca ani v rámci mierumilovného spoločenstva Hopiov. Spoločnosť Bahannu, žiaden národ na Zemi, od tých najvyššie postavených až po najnižšie kasty, nežije v mieri. Ako môže byť dosiahnutý mier, pokiaľ sa vyrábajú zbrane na zabíjanie??? Ako môže existovať mier, keď sa ľudia nenávidia, nie milujú??? Asi jedinou možnosťou je teraz "Očistenie".

Keď ľudstvo stratilo mier konfliktmi medzi novými učeniami, Veľký Duch a Veľký Stvoriteľ potrestali ľudstvo mnohými spôsobmi. Vždy sa zachovala malá skupinka, ktorá to prežila, aby udržala staré spôsoby života. Tou skupinkou sú tí, ktorí sú primknutí k zákonom Stvoriteľa, ktorí udržiavajú duchovné cesty otvorené a mimo kruhu zla. Podľa našich vedomostí nie sme z tohoto kruhu ešte celkom vonku.

Mužov s ambicióznym myslením bude ubúdať, zatiaľ čo ľudí s dobrým srdcom, ktorí budú žiť v harmónii so Zemou, bude pribúdať, až pokiaľ sa zo Zeme neodstráni zlo. Ak sa Hopiovia nemýlia, podarí sa to a Zem bude znovu kvitnúť. Duchovné dvere sú otvorené, prečo sa nepridať k správnym ľuďom?

Žena Ropucha dala Massau'uovi sľub, že mu pomôže, keď to bude potrebovať. Keď to povedala, tiež mala na hlave železnú helmu. Keď Hopiovia naplnia svoje životné poslanie, Massau'u bude vodcom, ale nie skôr, lebo on je Prvý a on bude Posledný.

Na konci času začne nový život. A svitnú nové časy, keď bude svet prekvitať v mierumilovnosti.


Follow us on Facebook