YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Duchovno > Snívajte spoločný sen

Snívajte spoločný sen

Staršinovia nám hovoria, že naše sny sú dôležitejšie ako náš bezsenný život. Vždy ráno v krajine Hopiov je prvým, na čo sa Staré mamy a Starý otec náčelník Dan Evehema pýtajú, je:"Mal si v noci Sen?" A potom si rozprávame svoje sny. Niekedy sú až veľmi teatrálne, lebo sa tak deje v rámci osobitných rituálov v Mese, inokedy je to veľmi osobné, ale vždy dôležité pre nich i pre mňa.

Starí hovoria, že mnoho z našej reality v tomto bezsennom svete sa prejavuje v našom Svete snov. Pracovali sme s Duchovnými vodcami, lokálnymi kmeňmi v Kalifornii, Lakotmi, Staršinami Hopiov a inými. Všetci vysvetľovali, že ak chcú ľudia vykonať zlé skutky a narušiť rovnováhu, začínajú v snoch. Preto poslaním našej skupiny "Snívajte spoločný Sen" je odčiniť zlo a navodiť Harmóniu. Našou modlitbou a zámerom v tejto Spoločnej duchovnej práci je zaviesť Trvalý mier na Zemi, Súcit a Jednotu celého ľudstva ako jednej rodiny Človeka v duchu lásky Stvoriteľa (Boha).

Jedným cieľom, na ktorý bude upriamená energia tejto modlitby Sna, bude krajina Hopiov, aby ochránil ju i jej kultúru. Ďalším je Vláda tohoto sveta a Duchovní Vodcovia na celom svete. Najmä OSN a Veľké firmy. Keď modlitby dôjdu až do posvätných komôr v krajine Hopiov a začnú žiariť naspäť do celého sveta, z našej Matky Zeme začne vyžarovať liečivé a zjednocujúce svetlo..

Pôvodní obyvatelia na celom svete poznajú silu modlitieb. Pracujúc so živlami, obdobiami a Mesiacom sa k nim tiež pridáme v !Snívaní spoločného sna," aby sme sa dotkli svetových vodcov so súcitom a láskou. Naše modlitby sú dotykom vôle Ducha Strážcov a dotknú sa ľudí v najsilnejších funkciách, ktorí sa nazdávajú, že im patrí celý svet, s krásou západu i východu Slnka, Mesiaca, hôr, stromov, riek, oceánov, detí a života. Sú niečím, čo by ich malo zmeniť na ľudské bytosti."

Mnohí z nás nemajú právo zúčastniť sa veľkolepých obradov v Pueblách, hoci dúfame, že v tomto roku budeme mať po celej Zemi veľa priateľov, ktorí budú vysielať dobrú myseľ a modlitby k týmto prastarým rituálom, aby tak podporili a ďalej osvetľovali našu cestu k jednote a rovnováhe.

Týmto obradom a rituálnym komorám hrozí zánik a naši Staršinovia potrebujú vaše modlitby a dobrú myseľ, aby mohli pokračovať. Môžeme tam ísť v našich snoch. A mnoho ľudí tak aj koná. Chytíte nás za ruku a budete sa modliť s nami v čase nášho snenia?

To je to, čo nám zanechal Veľký Duch, aby sme sa o to delili. Nemôžeme vás naučiť, ako sa stať HOPIOM alebo rodeným Američanom, či domorodcom. Ale ak je to, čo vieme, pravda, Potom korene každého z nás sú tam, treba sa iba dívať dostatočne dozadu. Najtemnejším tajomstvom dnešnej modernej doby je, že "nejestvujú žiadne tajomstvá". Nech je ako chce, svoju pravdu si musí nájsť každý sám. My sa s vami budeme ďalej deliť o to, čo je dobre známe a o duchovné vedenie Stvoriteľa.

November je skvelý mesiac na to, aby sme začali našu prácu, lebo je to aj začiatok príprav na Zimné rituály v krajine Hopiov. V našom svetskom živote máme Deň vďakyvzdania a Dožinky. Staršinovia Hopiov vysvetľujú, že tajomstvo ich harmónie a dlhovekosti bolo v tom, že pracovali spoločne, akoby mali spoločnú myseľ i srdce. Neznamená to však, že by nemali svoju nádhernú individualitu. Týka sa to iba spoločných vecí, života v modlitbách za pokojný dážď a dobro v ľuďoch. V tom sa spája ich myseľ i srdcia v jedno.

Nakoľko iba začíname, neváhajte skontaktovať sa s nami a dajte nám vedieť, ako sa máte a čo robíte vo vašom okolí. Ak ste nesmelí a pracujete sami, nevadí, aj to je dobré. Tak, ako v našich workshopoch "Liečivých štítov, Dúhových obručí, Siedmej generácie," odomykáme vám vašu prísne individuálnu "Duchovnú DNA". A hoci dávame vám i celému svetu rovnaké príkazy, vo vzťahu k nim je každý z vás jedinečný. Znamenia v príkazoch budú spoločné, ale spôsob, akým si ich vysvetlíte bude natoľko osobný, že negatívne sily ho nedokážu ani virtuálne popísať, najmä ak si ho ponecháte iba pre seba.

Takže naša práca v "Snívajte spoločný Sen" bude pokračovať podľa ročných období a cyklov Mesiaca. Poskytneme hlavné črty a potom každý mesiac podáme podrobnú informáciu, ako si máte postaviť oltár, presný čas modlitieb a samotné modlitby, aby sme boli zjednotení. Zároveň to doplní vaše vlastné jedinečné zvyky.

Musím žiaľ upozorniť, že akákoľvek z týchto informácií použitá na ziskové ciele bez písomného súhlasu Touch The Earth Foundation & Hopi Spiritual Leaders, by bola veľmi neželateľná a vyvolala by zodpovedajúce následky. Vyzývame vás, aby ste šírili modlitby v rámci svojich rodín a obci v duchu Lásky.

 

Sen na november
November: jastrab, polia pre sejbu na budúci rok sú očistené od krovia.

November je všeobecne u Hopiov považovaný za otvorenie roka. Prvý november v rámci "Snívajte spoločný Sen" nazývame "Slávnosť nového ohňa". Práve sme opustili Októbrový Mesiac nesúci horiaci kôš. Niekto ho nazýva aj "mesiac lúpania kukurice".

"Slávnosť nového ohňa"

Prv, než postavíme "Nový oheň," musíme urobiť miesto pre nové modlitby a sny, ktoré živiť po celú zimu. Preto navrhujem pozrieť sa na našu stránku modlitieb a snov a použiť "Modlitbu Slnku", aby ste sa očistili a stali sa nádobou pre prácu Stvoriteľa, aby v nej prebýval počas vášho života. Veľmi užitočné je použiť šalviu, kadidlo, borovicu, živicu alebo voňavky na očistenie svojho okolia. Pamätajte na láskavých duchov, ako láskavo sa usmievajúce veci. Aby sa to udialo, sami musíte byť tiež láskaví.

Nájdite si čas a vytvorte posvätné miesto aj vo svojich domovoch alebo spoločenstvách, ktoré nebude rušené počas celého mesačného cyklu.


Nasledujúca informácia je o tom, ako pomôcť vo vašom osobnom živote. Námety možno použiť ľubovoľne, ale je dôležité poznamenať, že modlitby obsahujú energie, ktoré vstupujú a musia byť opäť vyslané. Ak sa rozhodnete vykonať obrad, a my dúfame, že že tak urobíte, musíte sa uistiť, že vykonáte celý obrad, aby ste energiu vyslali správne. Všetky modlitby sú písané kurzívou.


Na prácu so snom stačí zápisník alebo kus čistého papiera. Alebo môže byť taká zložitá ako vaše predstavy. Budete sa riadiť časom na to vymedzeným. Dáme vám niekoľko príkladov na oboje. Vy samozrejme budete mať vlastnú predstavu o tom, ako to urobiť pre seba a svojich milovaných. Tento návod vám iba pomôže zapamätať si všetky kroky, ktoré musíte zachovať, aby boli vaše modlitby produktívne a plodné.

Dôležité časť týchto modlitieb je nenechať ich iba v slovnej podobe iba v myšlienkach. Musíte v súkromí svojich domovov špendlíkmi alebo farbou vyznačiť na papieri a opakovať slová. Dostali sme dar z nášho Duchovného sveta prejaviť sa vo svete fyzickom. Je to princíp Jednoty a Lásky. Ako nám sľúbili, ak vystrieme svoje ruky nahor, naši Svätí predkovia ich vystrú k nám. Ručím vám za to, že vaše symboly Duchovný svet rozozná. Nemusí ich spoznať nikto v tom fyzickom svete. Vlastne by bolo lepšie, keby ich ani nespoznal.

Všetci by sme mali mať zápisník na nočnom stolíku. Ak nájdete obrázok našej Matky Zeme bez hraníc (napr. záber z kozmu), môže to byť veľmi dobrý obraz pre náš sen o Matke Zemi ako o prekrásnej deve. Staršinovia hovoria, že naše hranice a delenie planéty sú prejavom delenia a izolovania sa nás ľudí.

Urobte tiež kruh na kus papiera, dosť veľký na to, aby sa doň zmestili príkazy, ktoré dostanete v nasledujúcich modlitbách. Tvoriví jednotlivci, umelci dokážu a môžu vyrobiť vlastné Štíty mierových snov Hopiov. Udáme vám formát a keď budete pracovať s materiálom, vaša intuícia vám sama napovie, čo je najlepšie.

Podstatou tohoto snívania je heslo Staršinov "Spoločne so všetkými národmi udržíme tento svet v rovnováhe". Všimnite si symbol na stránkach ich novín.

Každá štvrtina predstavuje jednu z pôvodných ľudských rás. Vďaka spoločným snom vieme aj o týchto pôvodných rodinách. A dnes máme aj zmiešané manželstvá a "Dúhový svet," v ktorom žijeme. Ľudstvo nesmie pokračovať v odluke od duchovného sebaurčenia, vo vzájomnej odluke, všetci je JEDNO. Ak budeme pokračovať bez DUcha, neprežijeme. Ak nájdeme spoločný základ, na ktorom spoznáme svoje korene, "Spoločne na začiatku" a "Spoločne do Konca," navodíme stav pokoja, o ktorom niektorí ani nevedeli.

Na vašom papierovom kruhu si spravte čiaru, ktorá ho rozdelí na polovicu a potom na štvrtiny. Čiary nech smerujú zo severu na juh a z východu na západ.

Každý pôvodný kmeň, či rodina používa niečo podobné. Na svadbe, ktorú som pomáhala organizovať v Saint James Church v Londíne, som videla, že podobným spôsobom vyzývali Archanjela. Duchovia mi dali tieto inštrukcie, aby neprekročili ničiu posvätnú vieru, aby som ich použila prostredníctvom Touch The Earth Foundation a odovzdala ich ďalej. Spomínam to preto, že ak máte iné hlbšie vedomosti, použite ich. Ak patríte k pôvodnému americkému kmeňu, alebo máte k nemu nejaký vzťah, prosím, použite zvyky typické pre vaše okolie, vašich milovaných anjelov, strážcov, ako aj iné duchovné bytosti. Vo všetkom použite svoje vlastné symboly pri tomto spoločnom snívaní. Dám vám naše zvieracie symboly, ktoré používame my. V záujme zjednotenie však môžete pridať vlastné znaky.

Pamätajte si, že symboly sú individuálne, ale Sen je spoločný. Aj keď použijeme symboly rôznej viery, spoločne s naším Spoločným snom zameraným Spoločne a v našich modlitbách spoločne so Staršinami, môže sa stať úžasná vec "Bbudeme spoločne snívať jeden sen".

Ak už máte všetok materiál a vydymili ste šalviou alebo inak očistili váš priestor voňavou trávou, zapáľte kadidlo, malú sviečku pre modlitbu a očistenie. Doneste pohár čistej vody z prameňa, niekedy pritom hráme aj krásnu Duchovnú hudbu. Je pekné postaviť aj malý oltár z potravín a iných vecí dôležitých pre vás. Duchovia môžu byť hladní a vy tiež! Ak si nie ste istí, dajte nám vedieť a my vás povedieme.

Používame napríklad túto modlitbu:

Ty, ktorý si zdrojom všetkej sily,
Tvoje lúče osvetľujú celý svet,
osvieť aj naše srdcia,
aby sme aj my mohli konať tvoje dielo.

Ó, Svätí Predkovia, Staré mamy a otcovia, prišli sme pred vás znovu najskromnejšie ako vieme podľa obrazu našich Predkov. Prosíme, aby ste nazreli do našich sŕdc a videli naše volanie k vám, aby ste nám pomohli podobať sa vám viac v dobrej a čistej viere.

Ó, Svätí Predkovia, rozprestrite svoje Plášte ochrany na nami, keď prídeme k vám, sme vaše deti. Sme malí a slabí bez vašej ochrany, lásky a vedenia.

Voláme k Duchom Juhu a Svätým Predkom Kmeňov červených ľudí, prosíme, aby prišli so svojou múdrosťou. Duchovia Strážcov zvierat a Matka Zem, vidíme vás tu teraz s nami. Ó, Stará mať Jazvečica, ďakujeme ti, že si doniesla liečivé byliny, piesne a modlitby. Ďakujeme, že si prišla.

Voláme k Duchom Západu a Svätým Predkom Čiernych kmeňov, prosíme, aby prišli so svojou múdrosťou. Duchovia Strážcov sily a súdržnosti, vidíme vás tu teraz s nami. Ó, Veľký Čierny Medveď, ukážeš nám, čo je temné vo svete a v našich životoch, aby sme sa sami nestali Čiernymi Duchmi? Ďakujeme ti, že si prišiel.

Voláme k Duchom Severu a Svätým Predkom Bielych kmeňov, prosíme, aby prišli so svojou múdrosťou. Duchovia Strážcov poriadku a čistoty, vidíme vás tu teraz s nami. Ó, Veľký Biely Byvol, ďakujeme ti, že si priniesol pravdu a čistotu a Múdrosť Staršinov v čase našej premeny. Ďakujeme ti, že si prišiel.

Voláme k Duchom Východu a Svätým Predkom Žltých kmeňov, prosíme, aby prišli so svojou múdrosťou. Duchovia Strážcov rodiny a tradície, vidíme vás tu teraz s nami. Ó, Veľký Orol, ďakujeme ti, že si prišiel. Daj nám svoj zrak, aby sme videli veci z výšky najväčšej duchovnej múdrosti a vynes naše modlitby k Veľkej Sviatosti a k nášmu Otcovi, Slnku. Ďakujeme ti, že si prišiel.

Voláme k Duchom Nebeských národov a všetkým Svätým Predkom, ktorí odišli svetelnou cestou, k tým, ktorí sa nenarodili pre siedmu generáciu. Prosíme vás o ochranu a vedenie. Chceme vám zanechať svet krajší, ako bol, keď sme my chodili po posvätných chodníkoch. Prosíme vás, aby ste nás ochránili pred posvätnými ohňami v táboroch našich predkov, ktorí odišli pred nami, ale zanechali stopy svojim nasledovníkom. Sme vďační za to, že máme takého láskavého otca.

Voláme k Zemi, našej Matke a k Duchom všetkých rastlín a zvierat. Prosíme vás, aby ste nám dali liečivé modlitby a schopnosti. Kľačíme pred vami v úžase nad vašou láskou a hojnosťou. Modlíme sa za všetkých tých, ktorí vás nepoznajú. Kiež by ste sa ich dotkli ako mladá deva. Bez vás nie sme ničím, lebo naše telá pochádzajú z vašich darov v podobe každodennej stravy. Náš duch pochádza od nášho Otca z nebeských národov. A my sme požehnaní tým, že vás oboch poznáme.

Voláme do Stredu všetkého bytia a pokorne sa modlíme, aby sme mohli žiť svoj život vyváženým spôsobom. Kiež by sme sa stali vzácnymi nádobami, v ktorých a okolo ktorých by sa diali zázraky Svätých Predkov. Kiež by sa všetky naše centrá stretli v obrovskom sne. V snívaní Spoločného Sna, v Mieri, v Božej láske, v srdci našej Matky. "Spoločne so všetkými národmi udržíme tento svet v rovnováhe".

Lebo ty si ten, ktorý je zdrojom všetkej sily,
Tvoje lúče osvetľujú celý svet,
osvieť aj naše srdcia,
aby sme aj my mohli konať tvoje dielo.

Na svojom papier i vytvorte symboly vyjadrujúce práve prednesenú modlitbu. Nasledujú časti:

Juh, symbol pre Červených ľudí planéty a pre pravdu a nevinnosť. Detská radosť.

Západ, symbol pre Čiernych ľudí planéty a pre výzvu. Radosť dospievania.

Sever, symbol pre Bielych ľudí planéty a pre výzvy Staršinov a rodiny. Radosť z dospelosti.

Východ, symbol pre Žltých ľudí planéty a pre výzvy Staršinov a rodiny. Radosť byť starším, Staršinom.

Vytvorte vyvážené symboly pre Matku Zem (žena) a Otca Oblohu (muž). A pre Veľkého Ducha, Stvoriteľa, alebo čokoľvek, čím označíte nepomenovateľné.

Presne do stredu umiestnite symbol predstavujúci vás samých.

Na zadnej strane štítu spravte symbol krajiny Hopiov. Symbol mraku, kukurice, dažďa. Budete sami vedieť, čo je správne. Dodá to vášmu štítu silu a nasmeruje pozitívnu energiu do krajiny Hopiov, ako aj Pokoj a Harmóniu až a navždy. S pevným základom, aby žila na Matke Zemi.

Keď ste dokončili svoju tvorbu, musíte predniesť svoju modlitbu ešte raz a poslať všetku energiu a duchov naspäť do ich duchovných príbytkov. Toto je NEVYHNUTNÉ. NEZAČÍNAJTE, POKIAĽ NEMÁTE DOSŤ ČASU NA CELÝ obrad. Je dôležité umožniť uvoľnenie energie.

Budete odriekať odzadu,

Ďakujeme, vedúci duchovia vnútri môjho bytia. Sme šťastní, že ste prišli a vidíme vás, ako nesiete naše modlitby do stredu. Vidíme, ako naši svätí Starí Otcovia sa usmievajú a Staré Mamy tancujú na svetelnej ceste.

Ďakujeme, vedúci duchovia Zeme, našej Matky. Sme šťastní, že ste prišli a vidíme vás, ako nesiete naše modlitby do vašich duchovných príbytkov. Vidíme, ako naši svätí Starí Otcovia sa usmievajú a Staré Mamy tancujú na svetelnej ceste.

Ďakujeme vám vedúci duchovia Východu, Veľký Orol, že si nám požičal svoj zrak. Vidíme vás, ako nesiete naše modlitby do vašich duchovných príbytkov. Vidíme, ako naši svätí Starí Otcovia sa usmievajú a Staré Mamy tancujú na svetelnej ceste.

Ďakujeme vám vedúci duchovia Severu, Veľký Biely Byvol, že si nám ukázal múdrosť, čistotu a hojnosť. Vidíme, ako naši svätí Starí Otcovia sa usmievajú a Staré Mamy tancujú na svetelnej ceste.

Ďakujeme vám vedúci duchovia Západu, Veľký Čierny Medveď, že si nám ukázal, čo je temné v tomto svete a v našich srdciach bez toho, aby si nám dovolil stať sa Čiernymi Duchmi. Pracuj s nami v snoch, aby si nám ukázal, ako môžeme byť silní. Vidíme, ako naši svätí Starí Otcovia sa usmievajú a Staré Mamy tancujú na svetelnej ceste.

Ďakujeme, vedúci duchovia Juhu, Matka Jazvečica, že si doniesla ochranu koreňov a liečivé piesne a modlitby. Vidíme, ako naši svätí Starí Otcovia Juhu sa usmievajú a Staré Mamy tancujú na svetelnej ceste.

Ó, Velkí Svätí Predkovia a Nebeské národy, ďakujeme vám , že ste nám požičali vaše plášte ochrany a Lásky a prosíme vás, aby ste na nás dávali pozor a chránili nás, vaše skromné deti. Vidíme našich svätých Starých Otcov svetov nad nami, áno, oni sa usmievajú a Staré Mamy tancujú na svetelnej ceste.

Pamätajte, "Spoločne so všetkými národmi udržíme tento svet v rovnováhe".

"Snívajte spoločný Sen"

 

Sme požehnaní, sme JEDNO,
ďakujeme, že ste prišli, aby ste boli našimi priateľmi.
V službách Svätých Predkov,
dep see mana

 

Aktualizované: 27.10.2013 17:33:18  

Follow us on Facebook