YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Duchovno > Pa-mu-ya

Pa-mu-ya

Oslava života: PA-MU-YA (Očistenie)

Toto je fáza cyklu, ktorú pochopíme najlepšie, ak si prečítame slová samotných Starých Staršinov. Vytvoriac pohodu po celý rok v Soyal pokyny prikazujú ľuďom, aby sa pripravili na zjednotenie so Stvoriteľom a Jeho pomocníkmi. Je čas, aby sme zmyli staré a skazené a očistili sa. Je čas, aby sme sa odeli do nových šiat a myšlienok. Pa-mu-ya je čas na vytvorenie zdravého prostredia pre všetky veci, lebo tak ako sa očistia ľudia, Matka Zem tiež odstráni nečistoty. To je úplne nový prístup k prostrediu. Lebo to, čo sa dosiahlo, očistenie je čas šťastia, predohra k obdobiu osláv.

V Pa-Mu-Ya, mesiaci vody (Február), Katchinovia, poslovia medzi Hopiami a duchmi oblakov, prichádzajú, aby doniesli potravu a šťastie rovnako mladým i starým. Túto časť začínajú v náboženských skupinách náboženskí a duchovní vodcovia jednotlivých fáz rituálov. Žiadna oslava nie je kompletná bez riadneho vodcu, či náboženského kňaza. Tento mesiac očisty má v našom ročnom cykle mimoriadny význam. Sú mnohé roly a hry, ktoré majú duchovné poslanie a dopĺňajú oslavy. Nie je potrebné veľa vysvetľovať, lebo každému, kto má otvorenú myseľ, je sám svet jasným vysvetlením.

Slávnosť Pa-Mu-Ya vykonávajú iba členovia svätej Spoločnosti Pa-Mu-Ya. Rituál trvá celý deň a pozostáva z piesní alebo prevolaní, modlitieb, žehnania a očistenia krajiny a všetkého živého v nej. Rituál očistenia odstraňuje nečistoty u Matky Zeme..

Ale nasledovným spôsobom si urobíte vlastnú Pa-Mu-Ya:

  1. Toto dôležité obdobie začnite vo februári tým, že začnete myslieť na očistenie, čo znamená pripraviť sa na vstup do prítomnosti Stvoriteľa v očakávaní jeho požehnania. Opýtajte sa sami seba, čoho sa musíte vzdať, prv než sa na to podujmete. Všetko, do čoho sa pustíte, začnite s pozitívnym úmyslom. Dlho pre tým, čo prídu Katchinovia, pripravia dary, ktoré vyložia von, aby oslávili skutočnosť, že ak ľudia o niečo prosia, dostanú to. Vypestuje aj u seba rovnaký postoj. 
  2. Modlite sa za očistu seba samého i ostatných ľudí na celom svete. Snažte sa s nimi spojiť, aby sa to stalo vaším spoločným úsilím. 
  3. Pri očiste používajte modlitbu a vodu, ktoré očistia vás i nečistotu na Matke Zemi. Ak to budete robiť takto, automaticky sa pridáte k akejsi dohode prijatej inými, čo považujeme za to podstatné, čo treba dosiahnuť. Vždy bude jestvovať potreba očistiť seba i všetky živé bytosti na tejto planéte. 
  4. Majte na pamäti, že v tomto období oslavujú Tradiční Hopiovia znovunarodenie nového veku. Oznamujú, že život na Zemi musí pokračovať napĺňajúc svoje cykly od obdobia k obdobiu. V rovnakom čase myslia zároveň na to, že ak zabudneme a zavrhneme veľké zákony Stvoriteľa, na konci časov budeme hľadieť na Nový Vek, ktorý sa objaví, keď všetky civilizácie zaniknú.

Follow us on Facebook