YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Duchovno > Duchovná Archa

Duchovná Archa

Proroctvá, príkazy a varovania, ktoré sme dostali pre 1100 rokmi od Massau'u treba vidieť v týchto búrlivých časoch ako "Duchovnú Archu". Duchovnú Archu, ktorá pozostáva z veľmi pozorne zvolených úvah, slov, faktov a vyhlásení. Šírenie a udržiavanie tejto Archy je tým, čo robí dar proroctiev zrozumiteľným a povyšuje proroctvá Hopiov na úroveň alebo možno ešte vyššie, nad úroveň ostatných proroctiev týkajúcich sa súčasnosti.

Pripomína nám však, že Príkazy, Varovania a Proroctvá síce boli odovzdané najprv Hopiom, ale rovnako sa týkajú nás všetkých. Massau'u by nebol povedal Duchovným vodcom, aby tieto proroctvá ďalej šírili, keby nebol chcel, aby sa šírili aj príkazy a varovania. Pôvodní Staršinovia v každej generácii pochopili pravdu a verne plnili požiadavku Massau'u, aby ich šírili ďalej. V skutočnosti by radšej zomreli, než by sa zriekli tejto úlohy.

Staršinovia hovorili:"Dohoda, ktorú sme urobili s Massau'u nás zaväzuje žiť jeho spôsobom života. Dal nám túto zem, aby sme ju užívali a starali sa o ňu našimi obradmi. Dal nám príkazy a ukázal cestu, ktorou sme mali riadiť svoj život. Zaznamenali sme tieto znaky do skál, aby nám vždy pripomínali správnu cestu."

Podstata tohoto princípu je v sebestačnosti, takže nie je dôležité, ako sa bude vyvíjať svet v budúcich mesiacoch a rokoch. Každý z nás bude mať dosť na prežitie.

Hopiovia a Massau'u neodporúčajú, aby sme sa sami obmedzovali iba na robenie jamiek a ukladania nejakých semien do nich. Tým, v čo máme dúfať, je rozvoj úsilia medzi nami, ktoré v nás vyvolá srdečné vzťahy, aké majú najmä Hopiovia k Matke Zemi. Z tohoto vzťahu vzíde motivácia podeliť sa s bratmi a sestrami na celom svete o časť všetkého, čo máme.

Možno je zaujímavé, že v proroctvách Hopiov sa nehovorí o populačných problémoch. Možno preto, že Massau'u vedel, že vojny, zmeny životného prostredia, riadená pôrodnosť, bieda a agresívne choroby môžu ľahko zredukovať populáciu na úroveň, keď prestane byť problémom. Určite pri tom zohrá významnú rolu aj III. svetová vojna, ktorá sa bude podobať Armagedonu. Keď sa dívame na to, ako prebieha v súčasnosti vývoja sveta, je možné, že svetová populácia nikdy nedosiahne predpovedanú úroveň. Mnohí proroci, ktorí predpovedajú "vojnu, ktorá ukončí všetky vojny," hovoria, že je prežije iba tretina ľudstva.

Stále si pripomíname, že Stvoriteľ oceňuje krásu. Pozrite sa na svet a na vesmír. Massau'u a Hopiovia oceňujú krásu. Všetko učenie nás vedie k životu v kráse, k životu Lulluma. Počas našich obradov oceňujú Staršinovia a naše deti krásu tancov Katchinov, tkaných odevov, košíkov, pamätných dosiek a duchovných darov všetkým členom osady. Duchovný život Hopiov znamená žiť v kráse a udržiavať rovnováhu medzi osobitnými rituálmi a piesňami a osobitnými obdobiami v ročnom cykle. Preto sa tak dialo do dnešných dní dokonca aj v predošlých troch svetoch i v dnešnom štvrtom svete.

Dívame sa na dnešný svet a vidíme environmentalistov, ktorí podstúpili nespočet individuálnych projektov na záchranu sveta. Utrpenie a riziko treba oceniť, preto im za ich úsilie venujeme naše srdcia a modlitby. Udalosti na strednom východe, oblasti nukleárnych pokusov ovplyvňujú situáciu v každej oblasti. Ale je jasné, že v tomto smere treba urobiť niečo viac. Môžeme recyklovať, prečistiť naše vodovody, zachrániť lesy, šetriť s vodou, zastaviť výrobu chlórofluoruhličitanov, zastaviť výrobu iných chemikálií, zastaviť nukleárne pokusy, zachrániť ohrozené druhy, riadiť pôrodnosť a robiť všetko ostatné, čo je nevyhnutné - a stále to nebude stačiť. Nemôžeme zachrániť svet iba tým, že budeme plátať diery a priekopy.

Staršinovia nám hovoria, že tým, čo ľudia a celé ľudstvo potrebujú, je zmena prístupu k životu a životnému prostrediu. A ako sa tento prístup zmení? Od kolísky až po hrob musíme sa musíme sami ponárať do krásy Matky Zeme. Musíme s ňou splývať tak, ako pôvodní Hopiovia a všetci pôvodní ľudia od stvorenia tohoto sveta. Pripomíname Vám, že Hopiovia dostali tieto príkazy a proroctvá sa Hopiovia nenaučili z vlastnej skúsenosti. Podľa ich osobných svedectiev, zásady života, ktorými sa riadili až dodnes spoznali až po vzniku osady Oraibi. Keď sa stretli s Massau'u a dohodli sa, že budú opatrovateľmi Dohody a kamenných dosiek.

POSTOJ * Podľa Slovníka Amerického Dedičstva je to "Stav mysle alebo pocitov týkajúci sa osoby alebo veci."

Keď konáme všetky skutky, ktoré nám radí Stvoriteľ, získavame z nich poznanie, čas, silu a istotu, že musíme prežiť. Najmä prežiť (alebo zmeniť) koniec, ktorý bude podľa doterajších predpovedí kataklyzmou a príde, ak to nezmeníme. Kým žijeme, môžeme pracovať na tom, aby sme náš terajší svet, i ten, ktorý príde, urobili tým najlepším pre naše deti a vnukov. Keď dosiahneme úroveň našich Staršinov a budeme robiť správne rozhodnutia, môžeme ovplyvniť pokoj zanikajúceho sveta, silu vecí, ktoré sa udejú a môžeme určiť aj koniec tohoto cyklu. Keď spojíme ruky so Staršinami spolu s naším novým úsilím, zmení sa aj situácia na celom svete. V prvom rade, nikto si neuvedomí, že sa to stalo. Tu a tam si niekto všimne, že problém, ktorý existoval, sa stratil. Zmizol.

Preto, dokonca aj uprostred chaosu, je nádej a popud. Proroctvá Hopiov to vysvetľujú. Ba aj Nostradamus, po tom, čo predpovedal ničivú vojnu, ktorá mala prísť v júli 1999, nechával otvorenú možnosť, že život na svete bude pokračovať aj po nej.

Sme skromnými služobníkmi Pôvodných Duchovných vodcov z Hottevilla a Second Mesa a odovzdávame Vám tieto informácie slobodne prostredníctvom nebeskej pavučiny, ako to predpovedal Náčelník Kachongva. On sám navrhol, aby sa svetu ponúkol film zachycujúci všetky obrady a rituálne cykly. Náčelník Kachongva a Náčelník Dan Evehema sú tí, ktorí podpísali súhlas na uverejnenie tejto informácie svetu, lebo potrebujeme teraz potrebujeme Vašu pomoc. Nie iba preto, že chceme udržiavať naše rituálne cykly, ale preto, aby ste sa aj Vy zapojili vo Vašom okolí a vyslali energiu mieru a lásky k Matke Zemi a Tvorcom mieru a vzdali Vďaku za celú zem a život.

 

POKYNY

Tento životný cyklus, ktorý - ako hovoria Staršinovia, sa týka celého roka jednotlivých cyklických podujatí, ktoré spolu tento úžasný cyklus vytvárajú - je tiež známy ako rituálny cyklus. Začiatok a koniec alebo koniec a začiatok. Koniec ŽIVOTA a začiatok NOVÉHO ŽIVOTA. Hovoria nám, že cyklus života prebieha neustále z roka na rok. Obrady a akty obnovy sa vykonávajú znova a znova. Keď dosahneme koniec cyklu, začína sa nový. Niekto by si mohol myslieť, že je to nudné, ale aj keď sú rituály vždy tie isté, svet okolo sa mení. Preto musíme sústavne robiť to, čo robíme, aby sme videli, ako sa mení. A tiež, naše správanie a rozhodnutia vplývajú na to, čo robíme. Nemôžeme vedieť, ako sa niečo zmení, kým to nevykonáme. Preto musíme byť pozorní.

Starí hovoria, že Massau'u, Veľký duch, vyznačil túto krajinu pre Hopiov, aby tu žili. Nezabúdame na jeho duchovné poznanie a múdrosť, podľa ktorej sú Hopiovia vyvolení starať sa o krajinu a kŕmiť Jeho deti a zároveň sa rozprávať s prírodnými silami v záujme ich zdravia. Hopiovia musia siať svojej semená a sledovať, ako rastú, musia sledovať, ako sa správa všetko živé na zemi. Každá zmena alebo podivné správanie je znakom toho, že prirodzený poriadok zeme vychádza z rovnováhy. Hopiovia veria, že územia Hopiov je Duchovným Centrom, v ktorom trénovaná myseľ a zrak všetky zmeny uvidí.

Teraz, tu na území Hopiov, si starší neustále robia starosti, ako prežijú túto zimu, keď nemajú čo žať.


Follow us on Facebook