YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Proroctvá > Posvätné dosky > Kamenná doska #3

Kamenná doska #3

Prevzaté z Techqua Ikachi (číslo 3):

Vedeli sme, že jedného dňa sa medzi nami objavia cudzí ľudia, ktorí stvoria človeka podľa svojho obrazu. Keď raz dá svoj jazyk a vedomosti, naši vlastní ľudia sa stanú nástrojmi, pomocou ktorých sa pokúsi ovládnuť nás a ozdobiť zvyškom z nás svoj obraz. Naši vlastní ľudia sa stanú jeho nástrojmi a on sa iba bude uisťovať, či dobre pracujú. Ak vytrváme silní a spätí s rodinou, nezmeníme sa, zatiaľ čo iní zaniknú, lebo nebudú mať korene. Preto, keď prídu skúšky, musíme mať silu zachrániť sami seba.

Ako beží čas, samoľúbi ľudia budú bažiť po moci. Ale bude to márne, lebo ktokoľvek je vodcom, musí dovoliť rovnako krajine i všetkému živému, čo na ňu umiestnil Stvoriteľ.

Každá rasa vytvorí nový systém, keď jej sa vedenie znemožní alebo zničí. Pre Hopiov sú princípy vedenia jasne vykreslené, lebo vieme, aj na správnej ceste môžu vodcovia i ľudia zradiť a odchýliť sa od svojich posvätných povinností a prípadne budú vykonávať obrady nesprávnym spôsobom, aby zapôsobili, alebo z komerčných dôvodov. Preto treba túto najdôležitejšiu funkcie zastaviť, pokiaľ nenájdeme opäť svoju cestu a pokiaľ ju nebudeme správne nasledovať.

Hoci vedenie bude fungovať správne bez Kikmongwi (náčelníka), pretože duchovní vodcovia budú mať rovnakú moc a práva viesť ich ľudí cez všetky časti cyklov života, ktoré boli dané im i celému ľudstvu, často bude počuť otázku:"Kto sa postará o moc a práva, keď zomrú všetci duchovní vodcovia?"

Prevezme ich ktorýkoľvek človek, ktorý sa bude pridržiavať zákonov Stvoriteľa. Silný a pevný, ktorý bude ignorovať tlak zničenia a bude ochotný zomrieť v mene Veľkého Ducha. Lebo tento post nie je iba pre neho, ale pre všetkých ľudí, krajinu a život. Ničitelia budú používať nikam nevedúce slová ako zbraň, aby donútili pokorných padnúť na kolená. Proti tomu sa musíme rozhodne postaviť.

Bolo veľkým šťastím byť svedkom a zúčastniť sa na stretnutiach veľkých vodcov, ktorí sa často schádzali v Oraibi. Bolo to ešte pred tým, než sa naši ľudia v dôsledku intervencie Bahannu rozdelili. Vodcovia sa schádzali, aby si opakovali pokyny a proroctvá. Téma všetkých stretnutí bola vtedy rovnaká a všetci sme sa vyjadrovali rovnakými výrazmi. Kmeň Medveďa, Kmeň Ohňa a Kmeň Pavúka zaujímali najzodpovednejšie miesta. Fajčili sa fajky a vymieňali navzájom na znak bratstva a ako symbol pochopenia jedného voči druhému. Rozprávanie vodcu Kmeňa Medveďa zhodnotil vodca Kmeňa Ohňa a vodca Kmeňa Pavúka opravil chyby. Trvalo to vždy dlho do noci. V tom čase nebolo moje mladícke chápanie dosť vyvinutí, preto som nechápal, prečo vždy hovorili o tých istých znakoch. Keď som dospel, začal som chápať účel. Počas našej životnej púte sa náš životný štýl môže meniť, ba až odkloniť na stranu protivníka kvôli jeho materialistickým výhodám. Ale u tých, ktorí sú pevne zotrvávajú na veľkých zákonoch, sa zachová odolnosť voči tomu.

Autoritatívni vodcovia vymrú. Ľudia so zlými úmyslami budú hľadať vodcov, s ktorými budú môcť dosiahnuť svoje ciele. Ľudia s dobrými úmyslami tiež budú hľadať svojich vodcov, ktorí by im pomohli získať späť, čo im patrí od počiatku.

Odkedy majú Kmeň Medveďa a Kmeň Ohňa povinnosti vyplývajúce z kamenných dosiek, dávali si vzájomné sľuby, že sa ich všetkých vzdajú, ak by sa dopustili chyby, ktorá by oslabila nasledovníkov alebo inú osobu pridržiavajúcu sa pravej viery.

Pochopil som, že tento princíp je potrebné opäť oživiť, lebo bol dodržiavaný od úsvitu ľudstva. Môžeme sa obzrieť späť a vidieť našich padlých bratov. V mnohých prípadoch budeme bojovať o moc, ktorá patrí k našim kmeňovým dedičným hodnotám, ale ak jeden z nás urobí chybu, bude všetko márne.

Pokiaľ sa pamätám, nikdy nepadlo slovo o tom, že by bolo treba zmeniť veľké zákony. Zabudnúť na ne, alebo ich zmeniť by znamenalo stratiť život, ktorý udržiavali pre celé ľudstvo.

Hovorím tu o doktríne, ktorú sa dodržiavala tu v Oraibi, kam sme prišli ľudia z Hotevilla. Máme naše niekoľko osád, z ktorých je každá riadené nezávisle. Možno sú v každej udržiavané rôzne zvyky, ktoré majú ochraňovať, ak sa prejaví deformačné alebo škodlivé vplyvy.

Áno, vidím a verím mnohému, čo bolo predpovedané. Bolo predpovedané, že ženy začnú nosiť šatstvo mužov. Aj sukne sa skrátia nad kolená a budú devalvovať posvätné telo ženy naznačujúc, že mnoho vecí bude devalvovať svoje pôvodné hodnoty. Nedostatok pokoja v našom duchovnom bytí môže spustiť revolúciu. Takže keď Hopiovia toto všetko vidia, záver je jednoduchý: "Sme na začiatku niečoho!" Naša podstata a ciele sa zmenili. Úcta, ktorú sme kedysi mali jeden voči druhému sa stratila. Zabudli sme sa zdraviť, vážiť si a deliť sa s inými a začali sme túžiť po súperení. Stali sme sa militantnými vo vzťahu k slabším, niektorí v našich osadách sa prikláňajú k zákonom Bahannu iba v záujme vlastných cieľov bez úcty k pravoverným vodcom. Využívajú taktiky silných lakťov. Naše rituálne tance a piesne strácajú svoje duchovné hodnoty. A je príliš mnoho znakov, ktoré by sa dali spomenúť.

Netreba hľadať ďaleko. Krajina je suchá. Trochu aj pršalo, ale rastliny a tráva na to nereagovali. Niečo nie je v poriadku. Hľadajme medzi sebou. Možno ešte máme čas napraviť seba samých. Musíme sa o to pokúsiť po dobrom, či po zlom.

Napríklad, dal som mladému mužovi, ktorý sa zdal seriózny a vždy sa zúčastňuje na rituálnych tancoch, otázku:"Prečo spievaš a tancuješ?" Odpovedal:"Lebo som Hopi a rád tancujem." "A vieš, že v našich piesňach a tancoch sú aj momenty, o ktorých dúfame, že nás spoja s neviditeľnými silami, takže privoláme dážď, aby rástli naše rastliny a my budeme mať dostatok potravy?" Pozrel na mňa s úsmevom a odpovedal:"No, viem, ale ja nemám žiadne pole, na ktorom by som mohol siať. Tancujem, aby som sa zabavil, aby sa aj ženy a dievčatá pobavili, keď ma vidia tancovať." "Dobré pohnútky!" "A ony môžu privolať veľa vlahy, ak sa s nimi nakladá správne."


Follow us on Facebook