YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Proroctvá > Archa Proroctiev

Archa Proroctiev

Sú proroctvá Hopiov spoľahlivejšie než proroctvá dané inými prorokmi? Máme dôvod myslieť si, že sú. V prvom rade preto, že ich časová následnosť je presná. Niektorým ľuďom sa páči, že sa zhodujú s podstatou toho istého Boha, s akým sa stretneme v Biblii a iných svätých textoch na celom svete. Iným sa páči "sedliacky rozum," s akým Staršinovia Hopiov vnímajú na život a jeho možnosti. Hoci sa proroctvá o konci sveta v evanjeliách iných svätých textov sa veľmi podobajú našim, rozdiel je v tom, že sú krátke, nie sú také podrobné a osobné ako naše pôvodné proroctvá. Veríme, že mnoho ľudí by chcelo vedieť, čo má robiť každý z nich v tomto historickom čase.

Práve vám, s požehnaním a pokynmi Duchovných Vodcov Hopiov, predstavujeme proroctvá Hopiov a pokyny a varovania, ktoré boli dané v Oraibi pred 1100 rokmi. Sú to modlitby a želania Staršinov, ktoré nájdete na ceste prebudenia. Keď dočítate tieto stránky, budete vedieť, ktoré proroctvá sa vás týkajú.

Keď pochopíte uvádzané možnosti, nájdete vám vlastné pokyny a varovania, ktoré vás povedú, ochránia a zachovajú. S nimi vystúpite až do Archy Hopiov a dovolíte, aby dážď pokoja a očistenie spadol do sŕdc ľudstva a Mier na Zemi sa spojil so Svätými Predkami. Staršinovia nám pripomínajú: "Spolu so všetkými národmi udržíme tento svet v rovnováhe" ***** prijmete naše ruky pri veľkolepom mierovom diele, ktoré máme všetci pred sebou????

Táto krajina má možno ešte stále čas žiť podľa zákonov Veľkého Ducha a nášho Veľkého Stvoriteľa (Boha). To sú veci, za ktoré sa modlíme a po ktorých túžime. Sme smutní z nášho dnešného života, upadá smerom, ktorý nám určili moderné autority, príliv stúpa a odliv nás všetkých spláchne už čoskoro. Želáme si, aby Duchovná pravda Hopiov v našom pokornom životnom učení, ktoré pretrvalo od úsvitu vekov, bola predávaná z otca na syna, z matky na dcéru. Kňaz kňazovi, Svätý so Svätému hovorili tieto pravdy od počiatkov.

Starí na hovorili, že o to najlepšie zo života sa nemožno podeliť, je jediná možnosť - dá sa to iba zažiť. Druhá a tretia možnosť je to, čo bolo dobré, ukázať a pochopiť. Štvrtou je naša slovná komunikácia. Preto tu teraz stojíme s pokornou a skromnou piatou možnosťou - rozprávať o Pravde Duchovných Staršinov Hopiov. Dúfame, že vás bude inšpirovať, aby ste sa naučili niečo o prvých štyroch možnostiach.

Nasledujúce proroctvá sú usporiadané podľa časových úsekov v troch kategóriách:


Dáme ich do súvisu so znakmi, ktoré Hopiovia sledujú, lebo tie napovedajú. kedy sa niečo dôležité stane.

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali čítaniu Posvätných právd. Posielame vám naše modlitby a požehnania.


Follow us on Facebook