YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Proroctvá > Posvätné dosky > Kamenná doska #1

Kamenná doska #1

MISIA DVOCH BRATOV

Náčelník Kmeňa Luku mal dvoch dospelých synov. Keď sa dozvedeli o otcovom zločine, boli smutní. Všetko, čo sa od neho naučili, bolo v poriadku. Teraz ostali sami a mali viesť ľudí už deň po otcovej smrti. Žiadali matku o povolenie vykonať opatrenia podľa pokynov pre takúto situáciu. Odpovedala, že je to na ich rozhodnutí, lebo ich poznanie je úplné. Dohodli sa, že mladší brat bude pokračovať v hľadaní Massau'u a usadí sa tam, kde ho nájde. Tam bude čakať na návrat svojho staršieho brata, ktorý sa mal vydať na východ za vychádzajúcim slnkom, kde bude krátko odpočívať. Kým bude odpočívať, bude musieť počúvať hlas svojho mladšieho brata, ktorý bude čakať, že mu príde poradiť, keď zmeny zvykov narušia vieru jeho ľudí. Pod tlakom nových pravidiel bude iste vymazaný z povrchu zeme, ak nepríde.

Preto sa dnes ešte stále pevne pridržiavame pokynov Veľkého Ducha. Bbudeme ďalej hľadieť a modliť sa smerom na východ za jeho skorý návrat. Mladší brat varoval staršieho, že krajina i ľudia sa budú meniť. "Ale nedopusť, aby sa tvoje srdce trápilo," povedal, "lebo ty nás nájdeš. Mnohí sa odvrátia od životných zásad Massau'u, niekoľkí z nás, ktorí sú verní jeho učeniu, ostanú v našich domovoch. Pradávny výzor našich hláv, tvar našich domov, tvar našich osád i ráz krajiny, na ktorej stoja naše osady a naša životná viera - všetko ostane v poriadku, a preto nás nájdeš."

Keď prví ľudia začali svoje putovanie, ľudia nazývaní Hopi dostali sadu kamenných dosiek. Do nich Veľký Duch vpísal zákony, podľa ktorých mali Hopiovia putovať a žiť v správnej viere, mierumilovne. Obsahujú tiež varovania, že si Hopiovia musia dávať pozor, lebo niekedy budú ovplyvňovaní skazenými ľuďmi, aby zradili životné zásady Massau'u. Nebude to ľahké odolať tomu, lebo mnoho dobrých vecí bude pokúšať mnoho dobrých ľudí, aby zradili zákony. Hopiov to dovedie do zlej pozície. Kamene obsahujú aj pokyny, čo robiť v takejto situácii.

Starší brat mal zobrať dosky so sebou k vychádzajúcemu slnku a priniesť ich naspäť, keď začuje zúfalé volanie o radu. Jeho brat bude v stave beznádeje a zúfalstva. Jeho ľudia asi zradili učenie, nerešpektujú svojich Staršinov, ba dokonca sa obracajú proti nim, aby zničili ich životný štýl. Kamenné dosky budú posledným potvrdením ich identity a bratstva. Ich matkou je Kmeň Slnka. Oni sú deťmi Slnka.

Takže to musí byť Hopi, kto odtiaľto odišiel za vychádzajúcim slnkom a kdesi čaká. Takže sú to len Hopiovia, kto udržuje svet, aby sa točil správne a sú to Hopiovia, kto musí byť očistený, ak sa svet zachráni. Nikto iný a nikde inde to nedosiahne. Starší brat musel putovať rýchlo, lebo nebolo veľa času, preto bol pre neho stvorený kôň. Mladší brat a jeho ľudia ďalej hľadali Massau'u.

Na svojej ceste prišli do krajiny, ktorá vyzerala plodná a teplá. Tu vyznačili svoje kmeňové symboly na skaly, aby vyznačili svoju krajinu. Toto urobil Kmeň Ohňa a Kmeň Hada. Toto miesto sa dnes nazýva Moencopi. Vtedy sa tu ešte neusadili. lebo ľudia ešte stále putovali, Massau'u čakal na prvého, kto príde. V tom čase sa zvykol prechádzať po kraji, v ktorom žil. Nosil kyticu fialových kvetov (du-kyam-see) za opaskom. Raz ich cestou stratil. Keď sa ich vybral hľadať, zbadal, že ich už ich pozbierala Žena Ropucha. Keď ju poprosil, aby mu ich vrátila, odmietla, ale naopak, sľúbila mu, že ak bude potrebovať, pomôže mu. "Mám tiež železnú helmu," povedala (možno si myslela, že nejakí ľudia so železnými helmami pomôžu Hopiom, keď budú v ťažkostiach).

Massau'u chodieval pol míle severne od svojho du-pa-cha (druh dočasného príbytku) na miesto, kde ležali dlhé skaly, ktoré tvorili prirodzenú záštitu, ktorú musel zvoliť ako kde sa po prvýkrát sa stretne s prvými ľuďmi. Kým čakal, zabával sa hrou, aby vyskúšal svoje schopnosti, jej názov (Nadu-won-pi-kya) mal zohrať dôležitú úlohu v živote Hopiov, lebo preverovala poznanie a vedomosti prvých ľudí, ktorých mal vyskúšať. Až donedávna hrali deti podobnú hru, niečo ako skrývačka. Jeden človek sa ukryje a potom sa ohlasuje klopaním na kamene, čo šíri zvuk najrozličnejšími smermi, takže ostatní nedokážu presne určiť odkiaľ klopanie prichádza. (Nedávno túto skalu zničili stavitelia štátnej cesty.) Tu našli čakať Massau'u.

 

STRETNUTIE S Massau'u V ORAIBI

Prv, než začalo putovanie Maassau'u oznámil. možno nie priamymi pokynmi, že ktokoľvek ho nájde prvý, stane sa vodcom. Neskôr popchopili, že to mal byť spôsob, ako preveriť ich povahy.

Keď ho našli, ľudia sa zhromaždili a sadli si s ním, aby sa porozprávali. Prvé, čo chceli vedieť bolo, kde býva. Povedal im, býva hneď severne odtiaľ na mieste nazvanom Oraibi. Z určitého dôvodu im však nepovedal celý názov. Celé meno bolo Sip Oraibi, čo znamenalo niečo, čo bolo spevnené, poukazujúc na skutočnosť, že toto je miesto, kde bola zem stvorená pevne.

Prosili o povolenie žiť tu s ním. Neodpovedal im priamo, lebo medzi nimi videl zlo. "Záleží na vás," povedal. "Nemám tu nič. Môj život je skromný. Všetko, čo mám, je moja palica na sadenie a moja kukurica. Ak chcete žiť, ako ja a dodržiavať moje pokyny, životné zásady, ktoré vám dám, môžete tu žiť so mnou a starať sa o krajinu. Potom budete mať dlhý, šťastný a plodný život."

Potom sa ho opýtali, či bude ich vodcom mysliac si, že tým budú mať zaručený pokojný život. "Nie," odpovedal, "ten, kto vás sem doviedol, bude vaším vodcom, kým nenaplníte svoje životné zásady," (lebo videl do ich sŕdc a vedel, že ešte stále mali veľa sebeckých túžob). "Až potom budem vaším vodcom, nie prv, lebo ja som prvý a ja budem posledný. Zanechajúc im všetky pokyny zmizol.


Follow us on Facebook