Posvätné dosky

Toto sú informácie o niektorých z Posvätných dosiek Hopiov. Príbehy o každej z nich boli odovzdávané z generácie na generáciu. Ich posolstvo sa má dostať ku každému, kto ho chce počuť.