Soyal

Soyal a vytvorenie atmosféry 

Soyal je 16-denný obrad, ktorý vykonávajú generácie Hopiov. Slúži na navodenie nálady pre príchod nového roka. Väčšina obradov Hopiov trvá 16 dní. Niektoré trvajú iba 9 dní. Ako iné obrady, aj Soyal začína vyjadrením presvedčenia, že obrad splní svoj účel a skončí oslavou a tancom Katchinov. Tanec oznámi úspech obradu a rozošle svoje požehnanie všetkým príslušníkom osady.

Keď opakujeme, čo robili naši predkovia po celé veky, ihneď pocítime zvláštne úsilie. "Čas Soyal,"hovoria Staršinovia,"je vhodný na to, aby sme učili deti vážiť si iných, tak aby to potom robili aj oni po celý život."

"Počas Soyal sa nemožno správať hlučne alebo rušivo, alebo behať." Prečo? Lebo hlučné správanie je sebecké. Vyrušuje iných a ruší božstvo, ktoré je na obrade tiež prítomné.

Niekoľko návrhov, ako vytvoriť vlastný Soyal a ako mať úžitok z týchto rituálov:

Urob si v Januári šestnásťdenný cyklus, počas ktorého budeš vykonávať tieto činnosti. Pokiaľ ich budeš vykonávať, sústreď sa na vnuknutie a pocity, ktoré ťa priblížia k milovaným a k zvyšku sveta. Pamätaj, že pokiaľ budeš vykonávať tieto činnosti, dosiahneš obrovský pocit vnútorného pokoja.

Keď bude pracovať, Tvoje problémy buď pominú samy od seba, alebo spôsob ich riešenia príde k Tebe. Budeš sa menej hnevať, lebo o všetko bude postarané. Okrem toho budeš budovať vnútornú silu, ktorá Ťa ochráni, keď sa naplnia budúce proroctvá. Dodržiavanie pokyny spôsobí, že prežiješ každý akýmkoľvek spôsobom

 1. Používaj hojivé slová, keď budeš hovoriť s inými alebo opisovať ľudí. Duchovne podpor, a neubližuj iným. 
 2. Pros Duchov, aby Ťa vypočuli a priniesli dážď láskavej starostlivosti na celý svet. 
 3. Ustráž, aby sa neobjavilo narušenie alebo hlučné správanie. 
 4. Uč deti vážiť si iných, a povedz im, prečo tak majú konať. 
 5. Rozmýšľaj o zemi ako o Matke Zemi alebo Pozemskej Matke, duchovnej bytosti, ktorá je živým organizmom, ktorý cíti a reaguje. 
 6. Počas týchto 16 dní nevŕtaj v zemi, lebo Matka Zem je spolu s nami v počas Soyal, v čase mieru a príprav. 
 7. Rozprávaj s tými, ktorí sú s Tebou, o minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Rozprávajte sa o tom, čo sa deje vo svete, a skúste predpovedať, kam to speje. Neodkladajte posilnenie Vašich záväzkov voči členom rodiny. Lebo Massau'u vedel, že naše územie sa stane zabudnutým na našej životnej ceste tu, v Spojených štátoch. A to je niečo, čo musíme napraviť. 
 8. Zopakuj si sám pre seba i so všetkými blízkymi Božské zákony. Tieto zákony sa môžu líšiť v jednotlivých kultúrach. Ale my všetci poznáme, alebo v istom čase sme poznali, naše vlastné a teraz poznáme zákony Hopiov. Rozprávaním o nich osviežime v našej mysli, ako nás učili, čo robiť, a pochopíme, ako ďaleko sme sa vzdialili od týchto poslaní. Ak pri týchto rozhovoroch nebudeme postupovať správne, spoznáme, že sa musíme vrátiť k našim Zdrojom, aby sme to urobili lepšie v budúcom roku. 
 9. Spomeň si na svoje správanie počas minulého roka a správanie a úmysly ľudí všeobecne. 
 10. Urob poctivé samohodnotenie a pozri, kde sa môžeš polepšiť. Je to citlivá úloha a mohla by sa ľahko ignorovať. Ale ak dúfame, že budeme konať lepšie, než ako sme konali, musíme sa veľmi dobre pozrieť sami na seba a poctivo si priznať, čo sme zistili. 
 11. Urob si plán na prichádzajúci rok. Priprav si vopred, čo je známe a čo neznáme. To si bude vyžadovať zopakovanie proroctiev. Maj stále na mysli, čo sa stalo v Hotevilla, ako aj na celom svete. Čo potrebuješ urobiť TY pre Veľkú Očistu? Je múdre o tom neustále rozmýšľať. 
 12. Pamätaj, že Stvoriteľ, Zem Matka, Otec Slnko a ostatní Pomocníci Duchovia, správcovia pohybu tu a vo vesmíre, majú svoje vlastné plány založené na tom, akým smerom pokračuje Veľká Hra. Pokús sa určiť, čo tento smer môže znamenať a priprav sa podľa toho.

Februárový obrad je Pa-Mu-Ya, a obrad očistenia.