Žlté motýle 

Žlté Motýle
Nad kvitnúcou, panenskou kukuricou,
S tvárou bodkovanou od peľu
Naháňate sa v žiarivom vánku

Modré Motýle
Nad kvitnúcou, panenskou fazuľou
S tvárou pomaľovanou peľom
Naháňate sa v žiarivom vánku

Nad kvitnúcou kukuricou,
Nad panenskou kukuricou
Bzučia divé včely:
Nad kvitnúcou fazuľou,
Nad panenskou fazuľou
Bzučia divé včely

Nad vašimi poliami rastúcej kukurice,
Nech celý deň visia búrkové oblaky.
Na vaše polia rastúcej fazule,
Nech celý deň padá požehnaný dážď!