Modlitba k Veľkému Duchovi

Dovoľ mi vstúpiť do nádhery a urob, aby moje oči uzreli červený a purpurový západ slnka. Urob moje ruky hodné vecí, ktoré si stvoril a môj sluch ostrý, aby počul Tvoj hlas. Urob moju myseľ takou, aby pochopila, čo si učil mojich ľudí. Dovoľ my, aby som pochopil všetku múdrosť, ktorú si ukryl v každom liste a kameni. Hľadám silu, nie aby som bol mocnejší ako môj brat, ale aby som dokázal bojovať proti môjmu najväčšiemu nepriateľovi --- proti sebe samému --- Urob, aby som bol vždy pripravený prísť k Tebe s čistými rukami a priamym pohľadom.  


Asquali, Kawquai