Mladé Slnko vyšlo na Východe

 

Tam na východe, tam na východe,

Mladé Slnko vyšlo a vyslalo svoje lúče v dychu modlitby, aby jemne hýbal listami a všetkým Posvätným životom.

Mladé Slnko vyšlo a vyslalo svoje lúče v dychu modlitby, aby jemne hýbal listami a všetkým Posvätným životom.

Kukuričné devy a vínne devy sa jemne hýbu dýchajúc modlitbu matiek a celý Posvätný život je v jemnom pohybe.