Proroctvá

Kokopeli
Prežitie ľudstva na planéte Zem je možné iba v mieri... Na noci času ... Na konci času začne nový život. A svitnú nové časy, keď bude svet prekvitať v mierumilovnosti.
Skala Hopiov