Deklarácia mieru

Hopi Declaration of Peace
od Thomasa Banyacya

Je v moci verných Hopiov zjednotiť myseľ a ducha všetkých ľudí túžiacich po mieri na Zemi.

"Hopi" znamená "Mierumilovní ľudia" ... a najpravdivejšou a najväčšou silou v sile Mieru je vôľa Veľkého Ducha...

Ale nemyslite si, že iba preto, že Veľký Duch povedal verným Hopiom, že nesmú nikdy vziať do ruky zbraň, Hopiovia nebudú bojovať...

zomrieme za to, čo považuje správne pre život.

Skutoční Hopiovia vedia ako bojovať bez toho, aby zabíjali alebo ubližovali.

Skutoční Hopiovia vedia ako bojovať Pravdou a Dobrými silami vo Svetle Veľkého Ducha.

Rodení Hopiovia vedia ako všetkým Deťom sveta ukázať správnu cestu životom položením príkladu... prácou a komunikáciou spôsobom, ktorý vstúpi aj do vedomia a sŕdc všetkých ľudí, ktorí úprimne hľadajú spôsoby jednoduchého a duchovného života, ktorý je jediným životom, ktorý pretrvá...

PRAVÍ HOPIOVIA CHRÁNIA POSVÄTNÉ VEDOMOSTI O ŽIVOTE ZEME, LEBO PRAVÍ HOPIOVIA VEDIA ŽE, ZEM JE ŽIVÁ A RASTÚCA BYTOSŤ A VŠETKY VECI NA NEJ SÚ JEJ DETI.

Rodení Hopiovia vedia ako ukázať Pravú Cestu všetkým ľuďom na svete, ktorí majú uši na počúvanie... oči, aby videli... a srdcia aby tieto veci pochopili...

Rodení Hopiovia vedia vyvinúť dostatok sily na to, aby spojili sily Mysle a Duše všetkcý verných Detí zeme... a zjednotili ich s Dobrými Silami a Veľkým Duchom tak, aby ukončili súženie a sťažnosti na všetkých sužovaných miestach na svete.

PRAVÍ HOPIOVIA VYHLASUJÚ? ŽE SILA HOPIOV BUDE SILOU, KTORÁ PRINESIE SVETU ZMENY.

VERÍME, ŽE VŠETKY VECI SÚ ŽIVÉ, ŽE NÁS POČUJÚ A ROZUMEJÚ NÁM.

Hopiovia žijú v neúrodnej krajine, ale veríme. Ale veríme, že nás sem priviedol such Massau'u. Našou úlohou je chrániť určité vedomosti pre ľudstvo. Vedomosti nevyhnutné pre pochopenie a ochranu všetkých národov."

 

Thomas Banyacya,
hovorca Pravých Hopiov.